Utnevnt til æresmedlem

Årsmøte i Venner av Slettene bro. Æresmedlemskap til Arne Løland.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

Foreningen Venner av Slettene bro hadde 27. april årsmøte i gamlehuset «Elvegaard» i Slogedalen.

I styret var Liv Karin Aamlid og Yra Våge på valg, begge ble gjenvalgt. Årsmeldingen konstaterer at brua etter restaureringen i 2013 blir mye brukt både av turgåere, fiskere, badegjester og andre. Nødvendig rydding og vedlikehold av brua og tilførselsveiene blir ivaretatt ved en årlig dugnad, som i år blir 6. mai fra klokka 12.30. En beholdning på vel 15.300 kroner gir en viss trygghet for at brua på en god måte fortsatt skal kunne ivaretas som kulturminne.

Etter at de ordinære årsmøtesakene var unnagjort, ble Arne Løland utnevnt til livsvarig æresmedlem i foreningen. Leder Kristian Hagestad understreket at uten Lølands entusiasme, fagkunnskap og omfattende jobbing ville restaureringen neppe blitt realisert. Et innrammet æresmedlemsbevis og røde roser ble overrakt en overrumplet mottaker, som kvitterte ved raskt å formidle rosene videre til sin kjære frue.

Innsendt av Kristian Hagestad