Tatt med falske skilt

Kan slippe fengsel etter å ha blitt tatt for ruspåvirket kjøring for sjette gang.

Det var forrige sommer mannen i 40-åra ble stoppa av politiet i Birkenes. Han hadde da ikke gyldig førerkort, og har også erkjent at han inntok amfetamin og rivotril rett før han satt seg bak rattet. Da saken var oppe i Kristiansand tingrett denne måneden, ble mannens forklaring støttet opp av analyseresultatene fra blodprøven.

Fem ganger tidligere er mannen dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand, tidligst i 1993 og seinest i 2013. Han er også tidligere domfelt for kjøring uten gyldig førerkort, samt brudd på legemiddelloven.

Mengden narkotiske stoffer i blodet skal ifølge dommen tilsvare en alkoholpromille på over 1,2 promille. Mannen innrømmer å ha kjørt rundt fem kilometer før han ble stoppet, og uttalte i retten at han ikke hadde noen motforestillinger mot å kjøre bil i påvirket tilstand.

Retten dømmer mannen til 75 dager i fengsel, men han slipper å sone dersom han innen to år gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring. En personundersøkelse fra 2016 slår fast at mannen under tvil ikke er egnet for et slik program, men flertallet i retten vil likevel sette en slik betingelse.

– Tiltalte har et klart holdningsproblem når det gjelder kombinasjonen av rus og bilkjøring. Flertallet legger videre vekt på tiltaltes forklaring om at han nå har skiftet miljø og at han har vært rusfri siden jul 2016 med unntak av en sprekk. Han fremstår som motivert til å ta tak i sine utfordringer, skriver tingrettsdommer Andreas Heldal i dommen.

Rettens mindretall, representert ved én av meddommerne, mener han ikke er motivert.

Allerede i 2007 mistet mannen retten til å skaffe seg førerkort for alltid. Mannen idømmes ikke saksomkostninger, men må betale en bot på 10.000 kroner. Han frifinnes for å ha kjørt med falske skilter, da retten fester lit til hans forklaring om at bilen var lånt, og at han ikke visste skiltene tilhørte et annet kjøretøy.