Tar grep for å redde fugl

VIPE: Trekkfuglen vipe fotografert på Myrane innenfor anleggsgjerdene. Da Birkenesavisa var på stedet, ble det observert to par viper i området.

Hekkeplasser kan om kort tid ligge under asfalt. Kommunen vil ikke la det skje.

Anleggsmaskiner har delvis inntatt Myrane på Birkeland. I løpet av året skal den gamle myra forvandles om til et trafikknutepunkt for bygdas busser. Rett i overkant av seks millioner kroner koster prosjektet som skal stå ferdig i september. Samtidig kan et viktig hekkeområde for vipe gå tapt, og bokstavelig talt legges under asfalt.

Ifølge lokalavdelinga til Norsk ornitologisk forening (NOF) i Aust-Agder er vipebestanden i dag på et historisk lavmål både i Aust-Agder og i landet som helhet. Dårlig hekkesuksess er hovedårsaken. I 2015 ble arten ført opp på den norske rødlista hvor den har fått status som sterkt truet.

Tar grep

– Det vi må passe på nå er at vipa ikke legger eggene sine på plasser som skal få asfaltdekke. Den holder jo på å pare seg nå, og legger snart egg. Vi har tatt kontakt med NOF for å finne ut hvilke skjermingstiltak vi kan sette inn, sier teknisk sjef Halvor Nes i Birkenes kommune.

Trekkfuglen er et yndet jaktobjekt lengre sør i Europa, mens det i Norge er landbruket som får skylda for at framtida for fuglen ser mørk ut. Ettersom den lager seg reir på bakken, er den sårbar for landbruksmaskiner som kultiverer eller høster av jorda.

Vipe, med sin karakteristiske lyd, er observert av naboer til Myrane i flere år. På det meste har opptil fire eller fem par hekket i myra. Da Birkenesavisa dro på fotojakt i området, observerte vi to par viper travelt opptatt med å markere revir, og jage bort småfugl, måker og kråkefugler.

Ingen opplysninger

– Da planen ble vedtatt var det ingen registrerte opplysninger om vipe i området, kun på andre sida av fylkesveien. Siden den gang har vipa fått et større fokus, og lokalkjente har meldt inn at den også er i området hvor det nå er anleggsarbeid, sier Nes, og legger til:

– Jeg er forferdelig glad for at vi er gjort oppmerksomme på dette, for nå har vi muligheten til å legge til rette for fuglen.

Så bekymret er fagmiljøene for vipa at det i Aust-Agder er opprettet et eget vipe-prosjekt i NOF som tar sikte på å gjøre hekketida for fuglen lettere. Blant tiltakene for å redde egg, er å få bøndene til merke reirene slik at de ikke blir overkjørt. For vipe-ungenes del, er det nyttig om slåtten begynner innerst og slår seg utover i jordet.

Ser på løsninger

Hva slags tiltak som kan bli aktuelle på Myrane er ikke avklart ennå.

– Så vidt jeg forstår tåler vipa litt forstyrrelser, og jeg har selv observert den i området etter arbeider har startet opp. Det kan være aktuelt å bygge et slags le til den, eller kanskje holder det å vite hvor den har lagt eggene sine, sier Nes.

Det jobbes altså med en plan for å sikre at vipa ikke skal lide av anleggsarbeidet. Selv om det er et stort område som nå er innegjerdet, påpeker teknisk sjef at ikke alt skal asfalteres.

– Vi skal strekke oss for anleggsmaskinene og vipa kan leve side om side. Jeg tror det er mulig at de skal få legge egga, uten at det går på bekostning av anleggsarbeidet, avslutter han.