Penger til kollektivsatsing

PLAN: Halvor Nes.

Må velge mellom Ytterdalen og Lillesand.

– Prosjektet har tidligere blitt utsatt på grunn av usikkerhet om grunnforholdene, og senere manglende finansiering. Nå er prosjektet derimot finansiert gjennom ATP-midlene, sier teknisk sjef Halvor Nes i Birkenes kommune.

Dermed kan det se ut som om kollektivknutepunktet på Birkeland blir noe av. Her blir det innfartsparkering for de som tar bussen ut av kommunen, og det blir bedre plass til bussene som frakter elevene til skolene på Valstrand.

– Eiendommen er kjøpt og betalt og dette blir et flerbruksområde. Derfor må det gjøre noen tiltak for å gjøre skoleveien mellom anlegget og skolene tryggere, sier Nes.

Det må også bringes på det rene om det lar seg gjøre å tilpasse bussrutene slik at elevene har mulighet til å rekke skolen. Siden anlegget ligger lenger vekk fra skolen enn dagens holdeplass, vil ikke elevene rekke skolen med dagens busstider.

– En forutsetning for at innfartsparkeringen skal fungere er jo at det kommer et betydelig bedre busstilbud. Er det noe som tyder på at det er i emninga, spør Anne Kari Birkeland (KrF), når Nes presenterer planene for kommunestyret.

– Ja, og dette blir en politisk sak. For eksempel er vi nødt til å prioritere mellom Ytterdalen og Lillesand, for AKT har ikke mulighet til å opprettholde frekvens på begge linjene, sier Nes.