Snart utsolgt på Tveide

SATSER: Dersom Tveide næringspark skal utvides kan det bli aktuelt å gi ansvaret til et nytt næringsselskap.

Nå gjøres det klart for å selge enda mer næringseiendom.

Det er Eiendomsmegler1 som har stått for salget av Tveide næringspark. Avdelingsleder for næringseiendom i Kristiansand, John Christian Webb, er godt fornøyd.

– Nå er det ikke mer enn 9,5 mål igjen av det området som i første omgang ble regulert, og 9,5 mål er ikke særlig mange tomter.  Det har vist seg at Tveide næringspark har vært konkurransedyktig i forhold til næringstomter i Lillesand, sier Webb

I år er det ti år siden man begynte utviklingen av Tveide næringspark.  Fire år senere ervervet kommunen 246 mål (260.000 kvadratmeter).  I første omgang ble 60 mål tilrettelagt for næringspark.  Nå ligger det ytterligere 186 mål som er flateregulert og bare venter på detaljreguleringen.

– Det er altså ikke sånn at eiendomsskatten skremmer folk bort?

– Ikke som jeg har registrert.  Det er firmaer fra både Lillesand og Kristiansand som har etablert seg på Tveide.  Det er nok sånn at eiendomsskatten er noe høyere i Birkenes, men det utjevnes i stor grad med at tomtene er billigere, sier Webb.

Han omsetter også næringstomter både på Storemyr og Kjerrlingland i Lillesand kommune.

Det er Birkenes kommune som eier de resterende 186 mål som er øremerket Tveide næringspark, og teknisk sjef Halvor Nes har området under oppsikt.

– Når det ble så vellykket med felt A og B som nå er solgt, er det vel aktuelt å gå videre i alfabetet?

– Det er i høyeste grad aktuelt å gå videre, men vi må ha noen politiske avklaringer.  Det er en politisk sak hvorvidt vi skal gå videre etter samme modell, eller om vi skal gå videre etter andre modeller.  Spørsmålet vil forhåpentligvis komme til kommunestyret i vår, for det begynner å haste, sier Ness

– Hvilke andre modeller kan være aktuelle?

– Et alternativ er at kommunen selger resten av området til en som vil opparbeide det til næringstomter.  Da behøver ikke kommunen finansiere infrastrukturen som er nødvendig for videre utbygging.  Forskjellige samarbeidsmodeller kan også være aktuelle, og alle alternativer vil bli lagt fram til politisk behandling, sier Nes.