Sikret leirskolen

Illustrasjonsfoto

Kommunestyret går inn for å fortsette dagens ordning med bemannet leirskole.

Som det ble klart i tjenesteutvalget tidligere, er det stor politisk vilje til å beholde dagens bemannede leirskole for syvende trinn. Torsdag stadfestet kommunestyret vedtaket fra tjenesteutvalget om å beholde leirskolen.

– Det har vært stor politisk enighet om å finne en løsning, likevel har vi opplevd to ganger det siste året å få en sak på dette, uten noe forslag fra administrasjonen. Det synes jeg bør foreligge, sier Gunnar Høygilt (H).

Han påpeker at det er mange sider med saksutredning, men ingen konklusjon. Høygilt får støtte av Vibeke Tobiassen (Ap), som holdt et langt innlegg til fordel for leirskole.

– Det er mange saker vi politikere skal ta stilling til, og i noen tilfeller kan vi lite om temaet. Da må administrasjonen hjelpe oss på vei, sier hun.

Vedtaket om å videreføre leirskolen er enstemmig.