Satser på Stoppedalsmyra

ROMMET: Enhetsleder for boveiledertjenesten Signe Ann Jørgensen og helse- og velferdssjef Bente Somdal fotografert ved en tidligere anledning.

Ikke flertall for å kjøpe bolig i stedet for tomt.

– Vi ønsker at kommunen går i dialog med Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) om kjøp av en bolig på Birkeland. Da unngår vi institusjonspreget, og vi tror det blir billigere, sier Martin Konstali (Frp) i tjenesteutvalget.

Tidligere har formannskapet befart de midlertidige avlastningsenhetene i sykehjemsbygget, og mandag er det tjenesteutvalgets tur til å bli vist rundt. Samtidig skal de se lenger fram i tid, og bestemme seg for tomt for en permanent avlastningsløsning.

– Det hadde vært kjekt å ha forskjellige eneboliger til dette formålet, men jeg tror det blir forferdelig dyrt. Vi er nødt til å tenke på økonomi i tillegg til brukernes behov, sier Petter Ross (KrF).

Vil bygge nytt

Fremskrittspartiet har ingen prognoser for hvor mye de tror kommunen kan spare på å kjøpe en enebolig og bygge denne om. Når helse- og sosialsjef Bente Somdal slår fast at det faglig sett er dårligere løsning å ha mange små enheter, blir det spikeren i kista for partiets forslag.

Det store flertallet blant politikerne ønsker å bygge nytt på tomta mellom Nordåsvegen og Birkenes FUS barnehage på Stoppedalsmyra. Kommunen kan da samle flere boenheter på ett sted.

Når det gjelder det midlertidige tilbudet i sykehjemsbygget, nærmer disse seg ferdigstilling. En vegg er satt opp som skiller lokalene fra resten av bygget, men foreløpig er det lite innredning.

Koselig farge

– Dette er en veldig rimelig midlertidig løsning hvor inventaret etter hvert kan brukes når det permanente tilbudet er på plass. De utbedringene vi gjør her, kan vi også dra nytte av seinere, sier Somdal under befaringa.

Den aktuelle sykehjemsavdelinga har ikke blitt brukt som sykehjem på et par år. Siden en nedbemanning har lokalene blitt brukt til møter og lager.

– Rommene er malt i en koselig farge for å minske institusjonspreget. Det er en ulempe at det ikke er noen lekeplass i direkte tilknytting til lokalene, men det er ikke lange veien til idrettsplassen og det flotte området rett over veien, sier enhetsleder Signe Ann Jørgensen i boveiledertjenesten.