Reiser til Afrika

Misjons- og utsendelsesfest på bedehuset til helga.

Søndag 18. juni klokka 17 blir det misjons- og utsendelsesfest på Birkeland bedehus. Tone Marie og Rune Galteland, sammen med døtrene Lise og Hanne reiser i august ut til ny misjonærperiode i Øst-Afrika for Norsk Luthersk Misjonssamband.

Vi inviterer alle til å være med og markere utreisen og støtte bygdas nye utsendinger. Familien Galteland har bodd på Svaland de siste åtte årene etter at de sist kom hjem fra Afrika, og har vært aktive i kirke- og kristenliv i bygda.

Denne gangen blir de to eldste barna Thomas og Silje igjen i Norge. Andakt ved Jostein Sæth og sang ved Crescendo. Det blir bevertning og mulighet for å komme med en hilsen. Hele familien er hjertelig velkommen! Arrangør er NLM.

Innsendt av Jostein Sæth