Muren som sørget for flyt

Turstier med nye «oppdagelser».

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

Mange flotte turstier i Birkenes er etter hvert blitt anlagt i skog, mark og hei og merket med tydelige og gode skilter og piler som leder turvandreren på rett vei og gir han trygghet i å ferdes også i ukjent terreng. Dessuten er det motiverende og spennende å følge oppmerkede løyper og se hvor de leder hen over hver en høyde og bakom hver en sving. De mange informasjonstavler som er plassert i løypene gir også nyttige og interessante opplysninger om stedene og er medvirkende til at turene får positive utfall.

Et par eksempler nevnes her: Seniorturen torsdag 16. mars gikk på elvestien fra Teinefossbrua til Slågedalsia. Vi stoppet ved informasjonstavla: Fløtningsmur med tekst om fløting på Tovdalselva fra 1500-tallet og frem til 1980. Muren var et stengsel for å hindre at tømmerstokkene skulle floke seg sammen på utsatte steder i elva og slik ha grei flyt nedover. Dermed gjorde jeg en ny «oppdagelse» i livet mens vi sto på den 2,5 meter breie muren bygd opp av svære tilhogde steiner.

Ved Slågedalsia,- legg merke til stavemåten,- hadde vi rastepause på den lille sandstranda. På informasjonstavla der leste jeg feil, nemlig Slågedalsida og tenkte stedet fikk navnet fordi det ligger på samme side som Slågedal. Akkurat der og da lærte jeg også noe nytt fra informasjonstavla: Ia,- det samme som ile eller bakevje,- er en strøm i Tovdalselva som på grunn av en hindring svinger innover mot høyre før den igjen dreier mot venstre og finner kursen nedover. Evje eller ile ble tidligere mye brukt som bade- og fiskeplass.

I behagelig vær og med et lystig bål og en flommende elv foran oss mens vi spiste nistemat, ble dette også en hyggelig naturopplevelse pluss at undertegnede ble minst to «oppdagelser» klokere.

 

Innsendt av Knut Geir Aas