Livsglad 25-åring feiret

FULLT HUS: Aktivitetssenteret er fylt til randen under 25-årsfesten.

Fem bløtkaker sto på menyen da aktivitetssenteret feiret 25 år.

– Det skulle ikke være en arbeidsstue, men et aktivitetssenter. Det gjorde nok at vi nådde ut til en god del flere mennesker enn tidligere, sier Signe Thorkildsen til Birkenesavisa.

Sommeren 1992 ble kommunens aktivitetssenter etablert i dagens lokaler på kommunehuset i Smedens Kjerr. 25 år senere ble fem bløtkaker trillet fram, til tonene av trekkspillmusikk og allsang.

– Vi er litt seint ute, for det var jo om sommeren vi flyttet ned hit. Men da vi planla programmet i vår fikk vi ikke dette med oss, for vi trodde det bare var et par år siden 20-årsjubileet, sier Anne-Karin Tveide.

Men det var altså fem, og likevel ser ingen ut til å ta skade av en forsinket feiring. Tvert imot er stemninga god, og lokalene fylt til randen denne fredagen. Det er dekket opp til 62 gjester, og Tveide kan konstatere at det ikke er en ledig stol i sikte.

Lære noe nytt

For 25 år siden var det ikke Tveide som ledet aktivitetssenteret, men Thorkildsen. Hun gikk av med pensjon for 10 år siden, og fikk dermed gjennom 15 år oppleve aktivitetssenteret på nært hold.

– Tanken bak etableringa for 25 år siden var at også eldre kan gjøre mye rart. Selv om du drar på årene kan du fortsatt lære noe nytt, og du kan gå på kurs. Slett ikke alle har lyst til å gjøre det samme som det alltid har gjort, sier hun, og legger til:

– Alt som har blitt gjort av aktiviteter her, er planlagt ut fra menneskene som bruker tilbudet. Opp gjennom årene har det blitt mye forskjellig.

GRUNNLEGGER: Signe Thorkildsen hadde planen klar da aktivitetssenteret så dagens lys for 25 år siden.

Enorm kontinuitet

I løpet av de 25 årene har det kun vært fire faste ansatte på aktivitetssenteret. Det vitner om en kontinuitet som sjeldent gjør seg gjeldende. Thorkildsen skryter gjerne av Tveide, og mener hun har riktig innstilling for å drive aktivitetssenteret godt. Så kom ikke det som noe overraskelse.

– Nei, da jeg skulle gå av med pensjon ble det nøye lagt opp til at Anne-Karin skulle overta. Jeg var sikker på at hun ville gjøre en strålende jobb, sier Thorkildsen.

Stor frivillighet

Både Tveide, en festpyntet ordfører Anders Christiansen (Ap) og rådmann Anne Stapnes benytter anledninga til å si noen velvalgt ord. Dagens leder synes aktivitetssenteret får mye gjort av lite kommunale midler. Det takket være generøse givere og frivillige.

– Sittemøblene er kjøpt med midler fra den årlige basaren, og mange som kommer for å underholde tar gjerne mot en blomst som betaling. Uten frivillighet kunne vi ikke drevet slik vi gjør, og vi har en fin gjeng med frivillige, og mange andre som føler et eierskap til stedet, sier Tveide, og konkluderer:

– Det er et voldsomt godt samhold her, og vi har det flott sammen.

Lav terskel

Ordføreren selv flytta til kommunen samme år som aktivitetssenteret i dagens utgave ble etablert. Syv år seinere gikk han inn i politikken, og har siden han ble ordfører stadig merket seg sangen, og gleden som siver ut fra aktivitetssenterets lokaler et steinkast fra kontoret hans.

– På en dag som dette spør jeg meg hva vi politikere kan gjøre for aktivitetssenteret. Etter en stund i politikken har jeg forstått at det er to ting som er spesielt viktige for politikerne i Birkenes, og det er grendeskolene og aktivitetssenteret, sier han.

Han påpeker at tilbudet har lav terskel, og sannsynligvis sparer kommunen for utgifter på andre området. Rådmann Stapnes forteller at hun alltid blir i godt humør av å stikke innom den eldre garde.

– Jeg er sjeldent sur, men tenker jeg mye en dag, hjelper det å komme ned her. Dere som jobber her er ildsjeler, og legger ned en fantastisk flott innsats, sier hun.

KAKE: Ordfører Anders Christiansen (Ap) takket ikke nei til kake servert av Anne-Karin Tveide.