Aktivitetssenteret har laget ny bygde-fane

Aktivitetssenteret fikk i oppdrag av 17. mai komitéen å lage ei fane med «Bygda» til bruk i borgertoget. Bak den fana kan alle de gå, som ikke har noen tilhørighet til lag og foreninger som har sine faner. Det har vært en god dugnad i flere uker på aktivitetssenteret med å lage denne i nålefilting med ull. De som har vært klippe- og filtemestere er en god blanding av brukere, frivillige og ansatte. Kanskje noen flere enn de som ble med på bildet.

KLIPPE- OG FILLEMESTERE. Foran Henny Raen. Bak fra venstre Torunn Målen, Sigmund Retterholt, Elisabeth Hansen, Shadia Got Dalkan, Gerda Hauge og Gunvor Vaule Andersen.

I tillegg har våre frivillige på verkstedet, Audun Flakk og Odd Vang, skjært til plate og vil montere ferdig fana.

Så håper vi det blir ei god rekke av bygdas folk som følger etter bygde-fana.

 

Anne-Karin Haugstulen Tveide

 

_______________

Brukerskapt