Leter etter trepark

ARKIVFOTO: Nils Olav Eikenes (H) og kommunalsjef Halvor Nes.

Kommunen og næringslivet ønsker å etablere et nytt næringsområdet i Birkenes.

– Vi har et næringsområdet som begynner å bli ferdig utbygget. I tillegg har vi et ønske om å etablere en trepark i kommunen, og vi er på jakt etter områder til dette formålet, sier teknisk sjef Halvor Nes i Birkenes kommune.

Det er Tveide næringspark som snart er utsolgt. Et restareal i tilknytting til området er regulert, men ikke utviklet ytterligere. Som Birkenesavisa tidligere har skrevet stiller kommunen seg spørsmålet om de selv skal utvikle området eller selge det til private.

– Det er noen tomter som ikke er bebygd på Tveide, men det er bare to som ikke er solgt. Det har vært et jevnt salg her, og det er vi fornøyd med. Prisen har åpenbart vært tilpasset markedet, sier Nes, og legger til:

– I framtida må vi vurdere om vi skal eie slike områder selv og utvikle dem, eller selge til private. Med den administrasjonen vi har tilgang på i dag, er det et spørsmål om vi er godt nok rustet til et slikt utviklingsarbeid.

Den kommende treparken har større arealbehov enn det kommunen per i dag kan tilby, for næringa signaliserer noe vesentlig større enn det som gjenstår å utvikle i Tveide næringspark.

– Gjennom Smartskog har det kommet et ønske om at trebaserte næringer kan samles på et sted, og bedre utnytte råstoffet tre. Det er næringa selv som har kommet med et slikt ønske, og kommunens rolle er kun å finne et passende sted, sier Nes.

Det er også næringa selv som skal fylle området med bedrifter.