Kreft bryr seg ikke, men det gjorde du!

INNSAMLING: Kaj-Erik Heimvik, Victoria Jakobsen og Didrik Holseter var blant elevene på folkehøyskolen som bidro som bøssebærere. ARKIVFOTO: Truls Erik Thonhaugen

I de siste ukene har godt over 25 000 personer rundt om i landet engasjert seg på ulikt vis i et Krafttak mot kreft. Og hvilket krafttak dette har vært.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

I skrivende stund har vi passert 44 millioner kroner i innsamlet beløp. Et beløp som i seg selv er svimlende, og når målet vårt var 40 millioner kroner, sier det seg selv at vi i Kreftforeningen er svært fornøyde med årets aksjon. Det er utrolig hyggelig å se hvor motiverte og helhjertet bøssebærerne har engasjert seg i aksjonen.

Et godt eksempel er Folkehøyskolen Sørlandet i Birkenes, som har satt ny innsamlingsrekord med 35.669 kroner på bøssen. Og vi kunne nevnt mange flere. Dette er rett og slett tidenes Krafttak mot kreft.

Vi vil derfor rette en stor takk til alle dere som har gitt av sin tid, det være seg frivillige, russen, samt lag og foreninger. Og så ønsker vi å rette en ekstra stor takk til alle de kreftrammede som har stått fram med sine sterke og svært personlige historier og erfaringer. Vi er svært takknemlige og ydmyke for den innsatsen og engasjementet dere alle har vist før, og under, disse aksjonsukene. Uten dere hadde ikke dette vært mulig.

Og til alle dere som har gitt på bøssene og/eller via Vipps eller digitale innsamlinger: Tusen hjertelig takk skal dere ha! Vi lover å forvalte pengene godt.

Pengene som er samlet inn skal i år gå til forskning på livsforlengende behandling og tilbud til alle som lever med en uhelbredelig kreftsykdom. Målet er at de som er rammet skal få så mange gode år som mulig, med best mulig livskvalitet, både for den som er syk og for deres pårørende. Vi ønsker kort fortalt å gi dager til livet, og liv til dagene. Nå kan vi ta fatt på dette arbeidet takket være dere frivillige og givere. Sammen skaper vi håp!

 

Anne Lise Ryel

Generalsekretær i Kreftforeningen

Geir O. Wehus

Distriktssjef i Kreftforeningen