Kommunen mørklegges

STILLE: Otera kan ikke skifte armatur uten penger fra kommunen

Flere og flere områder i Birkenes legger merke til at gatelysene ikke virker som de skal.

Birkenes kommune har rett og slett ikke råd til å bytte armatur og pærer i det tempoet som trengs for å holde gatebelysningen i orden.

I løpet av 2017 er kvikksølvlamper i gatebelysningen ulovlig.  Derfor må armaturene skiftes, for det trengs annen armatur for å bruke LED-lys.  Og når en bestående pære slutter å lyse, blir den ikke erstattet, for kvikksølvlamper er FY og Otera som har vedlikeholdsansvar for gatebelysningen i Birkenes kan ikke få tak i kvikksølvlamper, og har heller ingen liggende på lager. Hele armaturen må skiftes, og det koster penger – penger som Birkenes kommune ikke har.

– Hvor mye må mørklegges før administrasjon eller politikere tar tak i dette?

– For 2017 har vi beregnet og skifte ut cirka 50 armaturer, men det er jo ikke nok når vi egentlig har nærmere 200 som burde vært skiftet.  Da må vi prioritere skoleveier og skoleområder.  Både Nordåsen, Havane, Mjølemoen og resten av Birkenes må klare seg uten gatelys en stund når pærene ryker, sier saksbehandler Stian Sørli i trafikksikkerhetsutvalget.

– Hvorfor er det ikke budsjettert med mere penger til dette formålet når det ikke lenger er tillatt med kvikksølvpærer?

– Når vi budsjetterer de forskjellige området, må vi jo ta hensyn til kommunens totale økonomi. Vi vurderte det som umulig å få midler til å bytte ut alt i inneværende år, og mente det var realistisk å få 200 000 kroner til formålet, sier Sørli.

– Men Otera, som har vedlikeholdskontrakten på gatebelysningen opplyser at de ikke har kvikksølvpærer på lager?

– Da blir det mørklagt til vi har midler til å skifte armatur.  Midlene for 2017 kan vi dessverre ikke begynne å bruke av enda – kommunen venter på at budsjettet skal bli godkjent av Fylkesmannen.  Når den godkjennelsen foreligger, kan vi begynne å skifte armatur, men det blir en vanskelig avveining på hvilke vi skal skifte.  Og vi kan ikke bruke mere enn 200 000 kroner inneværende år, sier Sørli.

Sørli opplyser at det koster cirka 4 500 kroner å skifte ut ett armatur. Da rekker årets bevilgning til 40-50 bytter.  Birkenesavisa har ikke tatt opptelling i kommunen, men etter hvert som mørket senker seg over Birkenes kan det kanskje bli aktuelt med telling.