Knusende dom

21 ÅR: Den tidligere politimannen Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett. Det er per nå ukjent om dommen ankes. Bildet er tatt i forbindelse med lansering av Jensens bok. FOTO: RAGNA LISE VIKRE / KAGGE FORLAG

Nok et kapittel i en av norgeshistoriens mest omfattende straffesaker er skrevet.

BIRKENESAVISA MENER: Eirik Jensen er i Oslo tingrett dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Dommen er knusende for Jensen, og retten slår fast at 60-åringens forklaring ikke er troverdig.

Dersom lagmannsretten, og eventuelt Høyesterett, stadfester tingrettens dom vil den tidligere politimannen bli idømt lovens strengeste straff, 21 års fengsel. For alt tyder på at dommen blir anket av Jensen og hans forsvarer. Som kjent hevder Jensen seg helt uskyldig.

Gjermund Cappelen, som i samme sak dømmes for å ha innført 16,2 tonn hasj til landet, får 30 prosent strafferabatt for å ha vitnet mot Jensen. Han ender dermed opp med en fengselsstraff på 15 år. Cappelen har allerede sittet nesten to og et halvt år i politiets varetekt.

Tidligere statsadvokat Erling O. Lyngtveit sier til NRK at Jensen sannsynligvis hadde fått en enda strengere straff, dersom loven hadde åpnet for dette. Muligheten til å idømme noen forvaring, som i praksis kan være en strengere straff, fordrer at det er gjentakelsesfare eller at den dømte er en fare for samfunnet.

Med dommen blir Jensen etter alt å dømme sittende lengre i fengsel en drapsmenn og voldtektsmenn. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 70 prosent av alle drapsdømte i 2014 fikk ubetinget fengsel, med en gjennomsnittlig straff på 14 år. Er det rimelig at en mann som ikke direkte har påført mennesker skade, skal straffes hardere enn mennesker som har tatt både ett og to liv?

Tingrettsdommer Kim Heger sa under den timelange domsavsigelsen at saken til Jensen mangler sidestykke i norsk rettshistorie. – Jensens handlinger er et alvorlig anslag mot tilliten politi og rettsstat er avhengig av. Korrupsjon undergraver tilliten til rettsapparatet og viktige prinsipper samfunnet bygger på, sa Heger.

Han har selvsagt rett i at denne type forbrytelser bør straffes hardt. I et kommentarfelt på det store Internettet fortelles det om reaksjonen til russeren som fikk høre om Jensen-saken: «Å, ja, så han ble for grådig, og ville ikke betale sin andel til sjefene». Om kommentaren er sann er underordnet, for historien har vist hvor ille det kan gå dersom korrupsjon får feste i en organisasjon eller land.

Derfor er det riktig og viktig at Jensen får en svært streng straff, all den tid tingretten mener han er skyldig i anklagene mot ham. Derfor er det også krevende å sammenligne Jensen-saken med andre grufulle forbrytelser som drap og voldtekt. Det er også viktig at politietaten tar et oppgjør med seg selv, og bringer på det rene hvordan en betrodd leder som Jensen kan bedrive sin lyssky virksomhet år etter år uten at noen tar affære.