I barnevandrernes fotspor

En overskyet høsthimmel med truende regnbøyer hindret ikke 21 sambygdinger fra å møtes på Tomta torsdag 7. september for seniortur.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

Nils Kristen Haabesland, guide på dagens utflukt, ledet bilkortesjen opp til Håbesland og videre på en skogsbilvei omkring to kilometer til Mannfallmyra med parkering der. Her ved Stiensmarka var vi så langt øst som det var mulig å komme i Birkenes, ble vi fortalt, nær grensene til Grimstad og gamle Vestre Moland kommuner.

Vi fulgte skogsbilveien innover retning Stien og observerte ruinene etter tre Stienbruk, – gårder som hadde gått ut fra Nedre Håbesland. Interessant var det å høre om bosetting, gårdsdrift og naturalhusholdning i forrige århundrer samt stor aktivitet i skogene med avvirking av tømmer.

Første Stienbruk ble senere overtatt av Hunsfoss fabrikker. Betydelige mengder tømmer ble fraktet med lastebiler til Vennesla eller fløtt på Stigselvvassdraget via Lindvannet og Østre Grimevann til Kaldvell.

Dette vassdraget hadde dessuten lang historie for utnyttelse av vannkraft til gårdsmøller og kverner, sagbruk og tresliperier. Spaserturen vår fulgte stykkevis den gamle Postveien og Barnevandrerstien, i områder hvor det på 1500- til 1700-tallet vokste mye eik.

Vi stoppet opp i «Timianhola», – et dalsøkk i terrenget hvor det var så lunt at det – etter sagnet – kunne ha vært mulig å dyrke timian og passerte merkelige firkantede steinformasjoner i granitt og gneis.

Et overblikk over Lindvannet fikk vi også med oss før turen gikk opp til husmannsplassen Stien der de gamle husene for lengst var borte og erstattet med ei hytte. Delvis under tak hadde vi lang matpause der. Guiden fortalte om stor aktivitet på gården i tidligere tider med tilhold av mange tømmerfløtere.

Turen denne september-torsdagen hadde gitt nye glimt fra en svunnen fortid samt erfaringen om at riktige klær kan berge oss mennesker i mangt slags vær.

 

Innsendt av Knut Geir Aas