Hold hunden i bånd

KALV: Under én uke gammel kalv. Foto: Kjell Erik Moseid

Kjære hundeeier og turgåer. Her ser du en grunn til å holde hunden i bånd.

LESERBREV: Vil med dette minne dere på viktigheten av å opprettholde båndtvangen, spesielt nå i disse tider. Nå er tiden inne for at hjorteviltet skal kalve, og da er det utrolig viktig at de har ro rundt seg og ikke blir stresset unødig.

En løs hund i nærheten kan gjøre ugjennopprettelig skade på mor og kalv. En hund som kommer tett på en rådyrkalv, kan bite, trykke på denne, evt kan lukten fra hunden frastøte moren, og gjøre at hun i verste fall forlater kalven sin.

En del storfugler har også reirene sine på bakken, dette kan bety at hundene kan tråkke i disse. Små andefamilier på tur kan hunden oppfatte som leketøy, eller det kan trigge jaktinstinktet til hundene.

Selv om man har en snill og grei hund som man stoler på, kan man dessverre ikke alltid forutsi hvordan de vil oppføre seg sammen med annet vilt. Dette har sammenheng med at hunder i utgangspunktet er rovdyr!

En annen ting man skal være oppmerksom på er når to eller flere hunder er løse sammen, dette kan ifølge forskning.no stimulere og utløse jaktadferd hos hverandre, uavhengig av rase.

Vi mennesker kan også gjøre skade dersom vi ikke er aktsomme med hvor og hvordan vi ferdes i skogen. Et eksempel kan være at man oppdager en kalv alene i skogen og går nærmere for å se på den og ta kanskje også ta et bilde. Dette vil skremme kalven og moren, som alltid vil befinne seg i nærheten selv om hun ikke er synlig, og kan i verste føre til at moren forlater kalven sin.

Viser til lov om hundehold:

1 § 3.Generelt aktsomhetskrav

En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.

2 §6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Vis hensyn så får alle glede av å ferdes i naturen!

 

Gjermund Svaland

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!