Minner om båndtvang

Kommunen minner om båndtvangen for hunder som trådte i kraft 1. april.

– Vi får en del tilbakemeldinger på at folk slipper hundene løse når de går på turstiene i kommunen. Det er viktig å huske på at både vilt og husdyr er ekstra sårbare akkurat nå, sier kulturleder Wenche Flaa Eieland til Birkenes kommune.

Kommunen påpeker på egne Facebook-sider at Birkenes har mange turstier, og at det er kjempebra at folk benytter seg av disse. Imidlertid ber kommunen folk som ferdes på stier og i skog og mark at det er generelt båndtvang fra 1. april til 20. august.

Dette innebærer at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden. Utenom den generelle tiden for båndtvang, kan hunder gå løs, dersom den er under kontroll.

Mattilsynet på sin side påpeker at dersom man møter en hund som er løs i strid med reglene om båndtvang kan man fange den inn og levere den tilbake til eieren hvis denne er i nærheten, og kan ta hånd om hunden på forsvarlig og lovlig måte. Dersom dette ikke er mulig skal den snarest leveres til politiet. Hvis man bryter reglene for båndtvang, kan man ilegges bot.