Her vil de ha avlastningsbolig

NPRDÅSVEGEN: På denne tomta i Nordåsvegen ønsker kommunen å bygge avlastningsbolig. I sakspapirene omtales tomta som å ligge på Stoppedalsmyra ved FUS barnehage.

Fire tomter er vurdert, og en klar favoritt skiller seg ut.

– Det er nødvendig å få i gang byggeprosessen raskest mulig. De tomtene prosjektgruppa derfor har valgt å vurdere er tomter som er i kommunal eie og som allerede er regulert til boligformål, skriver avdelingsleder for bygg og eiendom i Birkenes kommune, Vidar Syvertsen.

Som Birkenesavisa tidligere har skrevet har Lillesand kommune sagt opp avtalen som sikrer Birkenes to avlastningsplasser. Fra 1. januar må derfor kommunen selv sørge for disse plassene, og gjennom en prosess med noe støy har kommunen etablert et midlertidig tilbud i sykehjemsbygget.

Da helse- og velferdssjef Bente Moland Somdal orienterte formannskapet tidligere i måneden, var hun klar på at kommunen ønsker å finne en tomt for en permanent løsning så raskt som mulig. Nå er fire tomtevalg vurdert, og administrasjonen anbefaler politikerne å si ja til en av dem.

Fire tomter

– Det er i dag behov for seks avlastningsboliger i Birkenes kommune, og med tanke på at det haster med å få boligene på plass er det i økonomiplanen satt inn 16,5 millioner til prosjektet i 2018, skriver Syvertsen i saksfremlegget.

Det er en prosjektgruppe, hvor blant andre Lillesand og Birkenes lokallag av Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) har hatt en representant, som har sett på de fire tomtene. Valget har falt på en tomt på ei hjørnetomt i Nordåsvegen.

To av tomtene som er forkastet ligger i Smedens kjerr. Den ene et halvt, og den andre et helt steinkast fra kommunehuset. Den tredje tomta ligger på Natveitåsen.

Avviser ombygging

– Det er viktig for administrasjonen at prosessen blir så god som mulig slik at byggingen kan gå raskt. Samtidig er det veldig viktig at bygget får de faglige kvalitetene som er nødvendige, skriver Syvertsen.

Første betingelse for dette er å velge en tomt som kan være med å bidra til et godt sted å være for de barn og unge som skal være på avlastning, påpeker han, og slår fast at tomta må gi de mulighetene for plassering og utnyttelse som er nødvendige for å sikre et godt bygg med gode utearealer.

Administrasjonen og NFU mener begge tomta i Nordåsvegen er det beste alternativet. Administrasjonen har vurdert alternativer til nybygg, men vurderer at et nybygg blir rimelige med tanke på de tilpasninger som må gjøres i en eksisterende bolig.