Folk og fylkeskommuner

Vi viser til en rekke innlegg og vil gjerne oppklare noen av tilbakemeldingene.

LESERBREV: Har FrPs Fylkestingsgruppe gått mot folkeviljen?

Både folkeavstemningen i 2011 og innbyggerundersøkelsen i 2016 viste at kommunene i Aust-Agder var delt i spørsmålet om fylkessammenslåing av Aust- og Vest-Agder. Mens 70% av innbyggerne i de 7 grensekommunene mot Vest-Agder var positive til sammenslåing, var 80% i de 8 kommunene mot Telemark negative i 2011. Da sammenslåingen ikke ble gjennomført søkte 4 kommuner overgang til Vest-Agder, og det sa folket ja til –men Stortinget sa nei. I 2016 var motstanden vesentlig redusert, kun 50,1 % av innbyggerne var negative til en sammenslåing. Det var fremdeles kommuner hvor nei-flertallet sto forholdsvis sterkt. Hvordan kan man da ta hensyn til folkeviljen i hele fylket?

De folkevalgte i kommunene ga i høst sine innspill. Arendal, Froland og Risør la alle til grunn at Aust-Agder ikke kan fortsette som eget fylke, men mente ett Agder ville være for lite og ønsket å ha med Telemark og evt Vestfold. I Gjerstad og Vegårshei mente de folkevalgte i sine vedtak at forhandlingsresultatet ikke var godt nok. De 10 øvrige kommunene var positive.

I Birkenes ønsker FrP å ha ett Agder, folket ønsker ett Agder og i 2012 vedtok Birkenes kommunestyre å søke overgang til Vest-Agder. Enstemmig.

Har FrPs Fylkestingsgruppe gått mot et vedtak i partiet?

I Aust-Agder FrP har det vært stor enighet om å jobbe for en størst mulig region. I de interne diskusjonene har det også blitt slått fast at Agder hører sammen.

På rådsmøtet i november diskuterte vi strategi og prosessen med regionsreformen. Rådet var at vi fremdeles skulle jobbe for en større region, at Agder hører sammen og at de nye regionsgrensene ikke behøver å være like til fylkesgrensene. Det forslaget var det 3 personer som ikke kunne stille seg bak. Dette forslaget fremmet vi i Fylkestinget. Forslaget fikk kun FrPs stemmer, og falt. Dermed hadde vi 3 alternativer å velge mellom, hvor SPs forslag om å utsette saken to måneder og APs forslag om å kreve alle arbeidsplassene til Arendal var for oss uaktuelt å stemme for. Høyre hadde innarbeidet i sitt JA-forslag, at grensekommuner skal få velge regionstilhørighet selv, at Stortinget må ta en overordnet vurdering av om regionen er stor nok, og at det i bunn ligger en forutsetning om at regionsreformen faktisk blir gjennomført.

FrPs Fylkestingsgruppe diskuterte disse alternativene og vurderte hvilke av dem som var nærmest rådet fra rådsmøtet. Vi tok så en utsjekk hos våre lokallag som vi var usikre på. Av våre 11 lokallag var det 7 lokallag som kunne akseptere forslaget fra Høyre, 4 lokallag som mener vi burde holde fast på en større region og ikke gå på en mellomløsning med å etablere ett Agder. I tillegg er det 3 kommuner i Aust-Agder vi ikke har lokallag i, hvor Folkeavstemningen sa et klart JA til Agder.

Fylkestingsgruppen mente at Høyres forslag var ganske nærme vårt primære standpunkt, ett Agder er tross alt større enn Aust-Agder, og hva ville vel egentlig blitt igjen av Aust-Agder hvis vi hadde forsøkt å stå alene? Sjansen for at de 7 grensekommunene mot Vest-Agder ville søkt overgang er ganske stor, flere av dem har gjort det tidligere, men i regionsreformen ville de fått søknaden innvilget.

Hva skjer nå i FrP?

Fremskrittspartiet skal alltid være ombudsmenn for folket, og vi skal alltid lytte til og ta hensyn til de innspillene vi får. Innbyggerne i Aust-Agder har vært delt i spørsmålet, og våre tillitsvalgte er gode ambassadører for innbyggerne i sine kommuner. At Arendal, Froland, Risør og Vegårshei FrP er skuffet over vedtaket om sammenslåing viser at våre tillitsvalgte tar folkemeningen i sine kommuner på alvor.

Å være politiker handler om å ta noen valg, og i enkelte saker vil det ikke være mulig å oppnå full enighet om et standpunkt. I saken om regionsreform har FrP jobbet aktivt for å få etablert en størst mulig region. Dessverre var ikke Telemark interessert i å være med oss, og da innbyggerundersøkelsen viste at kun 4% av befolkningen ønsket å ha med Rogaland var det ikke ønskelig fra vår side og jobbe videre med det alternativet. Agder fremsto som den største regionen vi kunne oppnå i denne runden. Trøsten med det er at et klart flertall i Aust-Agder foretrakk Vest-Agder om det først skulle bli en region. Og skulle noen av grensekommunene fra Telemark og Rogaland ønske og heller være med i region Agder, så er det full anledning til det. Sånn kan vi fremdeles oppnå målet om vår drømmeregion.

Vi i Fylkestingsgruppen forsto at uansett standpunkt i saken, ville det skape reaksjoner. En Folkeavstemning er gjennomført, og det går ikke an å både ta hensyn til de som ville bli i Aust-Agder og de som ville skape en ny landsdel med Agder. Vi måtte derfor legge vekt på at flertallet av kommuner i Aust-Agder ønsket en felles region Agder, flertallet i Aust-Agder FrP ønsker det, Stortingsgruppen vår ønsker det, Regjeringen vår ønsker det. Ikke minst la vi vekt på det viktigste prinsippet av de alle –arbeidet med å redusere byråkrati og sløsing med skattebetalernes penger. Og når FrP og Høyre får flertall i Stortinget –så legger vi ned heile greia.

 

FrPs Fylkestingsgruppe i Aust-Agder

Åshild Bruun-Gundersen

Peter A. Busch

Chim A. Kjølner

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!