Fokus på massivtre

MASSIVTRE: Det er Ole Morten Vegusdal, kommunestyrepolitiker i Birkenes, som har fått gjennomslag for økt fokus på massivtre i fylkeslaget til Venstre.

Ole Morten Vegusdal (V) vil satse på massivtre, og får fylkespartiet med på laget.

Det var under fylkeslagets årsmøte 12. februar Ole Morten Vegusdal fikk enstemmig støtte for et forslag om at norske myndigheter skal ha økt fokus på massivtre i bygningskonstruksjoner.

«Agder Venstre mener regjeringen bør ta initiativ til at man får etablert industri i Norge som kan produsere massivtreelementer til bruk i bygningskonstruksjoner. Det bør også vurderes ulike markedstiltak som kan stimulere bygningsbransjen til å bruke massivtre i byggekonstruksjoner i stedet for stål og betong. En slik satsing vil redusere Co2-utslipp og samtidig føre til en økt nasjonal verdiskapning med basis i norske tømmerressurser», heter det i vedtaket.

I argumentasjonen for forslaget påpeker Vegusdal at det eksporteres tømmer til en verdi av tre millioner kroner årlig fra områdene sør for Dovre. Han påpeker at nedleggelser innen treforedlingsindustrien har økt behovet for eksport.

«I et klimaperspektiv har skogen fått fornyet interesse, både som ressurs for produksjon av biodrivstoff, og som ressurs for bygningsmaterialer i form av massivtre som erstatning for stål og betong. Stål og betong har et langt større Co2-avtrykk enn trematerialer», slår Venstre fast.