Fengsel etter vold

26-åring dyttet mann ned, og slo rundt ham med balltre.

Det var fem timer inn i 2017 at 26-åringen fant fram balltreet, og gikk til angrep. Da saken var oppe i Kristiansand tingrett knappe to måneder senere la 26-åringen alle kort på bordet, og ga en uforbeholden tilståelse til retten.

Siktede ble ifølge dommen bøtelagt fire ganger i perioden 2009 til 2011, i det vesentlige for ordensforstyrrelser. Hendelsen med balltreet skal ha skjedd hjemme hos fornærmede, og retten finner dette å være skjerpende for straffen, all den tid man skal kunne føle seg trygg i sitt eget hjem.

Av dommen kommer det fram at siktede var beruset da han gikk til angrep på mannen. Årsaken til angrepet skal være at siktede trodde mannen hadde tilbudt søstera hasj.

– Hendelsesforløpet må ha vært svært skremmende for fornærmede. Fornærmede har til behandlende lege forklart om ømhet og smerter etter hendelsen, skriver dommerfullmektig Hanne Aanstad-Lund i dommen.

Ettersom saken gikk som tilståelsesdom var retten satt uten meddommere. Til tross for at påtalemyndigheten ba om 30 dager betinget fengsel for 26-åringen, fant retten det vanskelig å dømme tiltalte til en betinget dom. Tingretten peker i dommen på handlingens grovhet, og sterke allmennpreventive hensyn.

Tiltalte dømmes derfor til 17 dager ubetinget fengsel. 26-åringen fra Birkenes har allerede sittet tre dager i varetekt, og får dette fratrukket straffen. Balltreet som ble brukt i ugjerningen inndras.