Fyllekjørte på ATV

Mister lappen i ett år etter fyllekjøring med ATV.

En 20 år gammel mann fra Birkenes er i Kristiansand tingrett dømt for å ha kjørt ATV i beruset tilstand. Det var i mai mannen la ut på veien på Birkeland med ATV-en, til tross for at han hadde en promille på 0,6. 20-åringen ga et uforbeholden tilståelse da saken var oppe i retten i oktober.

For ugjerninga må birkenesingen betale en bot på 10.000 kroner. Han mister førerkortet i 12 måneder, og får 18 dager betinget fengsel. Prøvetiden settes til to år. Mannen må ta førerprøven på nytt, før han får førerkortet tilbake.

Ifølge dommen fra tingretten oppsto det ikke trafikkfarlige situasjoner som følge av kjøringa, og mannens tilståelse fører til at straffen reduseres.