Får penger til bevaring

Tone Svaland Holberg mottar over 200.000 kroner fra Kulturminnefondet.

– Med disse midlene kommer jeg langt på vei. Dette var veldig moro, sier Tone Svaland Holberg.

Hun får 220.000 kroner fra Kulturminnefondet som skal brukes til å sette i stand Haven-våningshus på Haugen gård. Svalands prosjekt er et av 70 som får støtte i Aust-Agder, og det eneste i Birkenes kommune. I Aust-Agder ble det til sammen søkt om 15 millioner kroner.

– Våningshuset står på gården, og er i dårlig stand, forteller hun.

Kulturminnefondet har mottatt rekordmange søknader om støtte til bevaring av kulturminner i privat eie. Innen søknadsfristen for støtte i 2017 gikk ut hadde det kommet inn hele 1242 søknader på landsbasis. Kulturminnefondet har prioritert prosjekter som gir grunnlag for fremtidig bruk.

– Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er det svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, skriver Simen Bjørgen i Kulturminnefondet i en pressemelding.