Endelig reint vann

MISFARGET: Flere gjenstander i huset til Liv Skavland har blitt misfarget. Her fra filteret i vasketrommelen. – Hele denne prosessen har tatt lang tid og har vært krevende, sier hun. FOTO: PRIVAT

Nå har Birkenes kommune stoppet levering av vanndunk på Engesland, og brukere av det kommunale vannet kan drikke fra kranen igjen.

– Vi har engasjert en rørlegger som har jobbet på spreng den siste tiden. Det har også blitt tatt jevnlige prøver av vannet, som nå viser at det er innenfor grenseverdiene på jern og mangan, forteller enhetsleder for drift i Birkenes kommune Stian Nordahl Sørli. 

Positive testresultater

Det kommunale vannet på Engesland har siden 2015 inneholdt så mye jern og mangan at brukerne har fått vanndunk levert ukentlig. Sørli forteller at rørleggeren som er engasjert har jobbet tett mot leverandøren av renseanlegget, og nå har forsikret at problemet med vannet er fikset.

– Utfordringen har vært at det er så mye jern i råvannet. Det har vært verdier opp mot 3800, og grenseverdien på dette er 200. Nå er testresultatene fra vannkvaliteten ut fra renseanlegget akseptable, sier han.

Driftslederen påpeker likevel at han ikke kan garantere for om vannet endrer seg etter at det har forlatt vannverket og går ut til abonnentene.

– Det kan alltid skje en endring her, for eksempel om det skulle ligge jernrester igjen i rørene. Verdiene er imidlertid så gode at det ikke er noe som tilsier at vannet ikke kan drikkes, forklarer han.

Lang prosess

Brukere av det kommunale vannet på Engesland, som inkluderer skolen, barnehagen, nærbutikken og et par private husstander har ventet i over to år på at vannet skal bli rent og innenfor grenseverdiene. Liv I. Skavland på Engesland sendte nylig et brev til Birkenes kommune der hun ba hun om skriftlig bekreftelse på at vannet er friskmeldt.  Hun påpeker at det har vært en lang og belastende prosess med uvitenhet.

– Det har tatt forferdelig lang tid, og vi vil ha en skriftlig garanti på at vi kan drikke vannet fra kranene. Mest sannsynlig er ikke vannet skadelig, men vi vet jo ikke. Det kan potensielt være helseskadelig, og det å gå rundt og ikke vite har vært belastende, sier hun.

Muntlig bekreftelse

Skavland forteller at hun for noen uker siden i telefonsamtale med kommunen fikk muntlig bekreftelse på at vannet fra pumpehuset på Engesland var friskmeldt.

– Det ble sagt at det var usikkert om vannet som kommer ut i kranene hos oss også er friskmeldt, men at det skulle tas vannprøve for å avklare og kvalitetssikre dette. I mellomtiden kunne vi bruke vannet, forklarer hun.

Sørli forklarer at dette er gjort og at vannet er friskmeldt, og at han valgte å ringe abonnentene og fortelle om status i saken fremfor å skrive.

– Jeg forstår at både skolen og private brukere har sett seg lei og at det har vært en tidskrevende prosess, så jeg ønsket å informere hver og en i stedet for å sende et felles brev. Det vil også komme et skriv før jeg går ut i ferie i juli. Grunnen til at dette ikke har blitt gjort nå er rett og slett arbeidskapasitet, forklarer han.

Misfarging

Skavland forteller at vannet på sitt verste i løpet av de siste to årene var brunaktig og førte til at flere gjenstander ble misfarget.

– Oppvaskmaskinen og vaskemaskinen er også noe av det som har fått skader, forteller hun.

Hun og samboeren krever derfor erstatning fra kommunen på gjenstandene i huset som har blitt ødelagt eller skadet som følge av vannkvaliteten. Driftslederen i kommunen forteller at dersom det er slik at inventar har blitt ødelagt på grunn av vannet skal de dekke skadene.

– Vi skal opp og se på det. Dersom rørlegger mener at skadene har kommet som følge av dårlig vannkvalitet, er det selvfølgelig noe kommunen vil dekke, avslutter han.