Dobler antall lærlinger

Kommunen vil bruke to millioner kroner på ekstra mange lærlinger.

– Det er viktig at kommunen går i bresjen for dette, for hele samfunnet er avhengige av lærlinger. Slik som arbeidslivet er nå er det mange som går arbeidsledige, og da er det viktig at vi stiller med plasser. Dette koster, men ganske raskt i læringsløpet kan vi anse disse som en ressurs, sier ordfører Anders Christiansen (Ap) under formannskapet møte onsdag.

Rundt to millioner kroner vil det koste kommunen å ta inn ti ekstra lærlinger i året. Økningen henger sammen med et nasjonalt mål om at kommunene skal ta inn lærlinger tilsvarende fire promille av innbyggertallet.

– Det er ikke gratis med lærlinger, men det er veldig viktig, sier Gunnar Høygilt (H).

Det er bare Torbjørn Bjorvatn (KrF) som yter noe motstand mot lærlingeløftet. Han vil utsette saken, og behandle den sammen med kommunebudsjettet senere i høst.

– For kommunens vedkommende er denne utgiften betydelig. Jeg vil kritisere den linja kommunen legger seg på ved å justere budsjettene midt i året, slik som det gjøres nå og slik det ble gjort når man satte ned eiendomsskatten, sier han.

Lærlingene tas inn fra høsten 2018, dersom kommunestyret til torsdag støtter formannskapet.