Anker ikke dommen

Kommunen anker ikke dommen i tvistesaken om boligene i Smedens kjerr.

– Det er en dom som deler ansvar, oppfølging og økonomi. De forholdene vi har reklamert på, må rettes av entreprenør innen to til fire måneder, sier teknisk sjef Halvor Nes i Birkenes kommune.

Onsdag forrige uke orienterte han politikerne i formannskapet om dommen som falt like før nyttår. I rettspapirene skriver dommerfullmektig Hanne Aanstad-Lund at hverken Byggmester Kristian Flaa eller kommunen får medhold fullt ut, eller medhold i det vesentlige.

– Vi må betale 100.000 kroner av byggmesterens saksomkostninger, et beløp som knytter seg til prosessen med å hente inn ekspertise. Vi får ikke erstatning for tapt leie, selv om vi syntes det var et viktig punkt, sier Nes, og konkluderer:

– Det vi har fokus på nå er å få byggene i bruk. Vi skal arbeide med rutiner for at tilsvarende ikke skjer igjen, og et av punktene for å oppnå det er en prosjektleder, med kapasitet og kompetanse.

Til tross for at kommunen ikke får igjen tapte leieinntekter, eller får gehør for at byggmesteren må legge nytt gulv, mener Nes det var riktig å føre saken for retten.

– Ja, for det var mange ting som ikke var levert i henhold til kontrakten. Vi kan ikke overta bygg som ikke er ferdige, sier han.