Aktuell for Vennesla-skulptur

Som en av tre kunstnere er Barbro Raen Thomassen invitert til å levere sitt forslag til skulptur i Vennesla.

– Vi har leita etter skulptører i Vennesla uten å lykkes med det. Så vi har ut fra råd fra fylkeskommunen endt opp på tre anerkjente skulptører i fylket som har fått i oppdrag å levere bidrag til kunstkonkurransen, sier kultursjef Arnstein Håkonsen i Vennesla til Vennesla Tidende.

Vennesla kommune har den siste tida pussa opp en del av gågata, og det er her de ønsker å bruke 400.000 kroner på en skulptur som finansieres av Vest-Agder fylkeskommune. I tillegg til Thomassen er Christian Sunde fra Flekkefjord og Erik Pirolt fra Kristiansand invitert inn i konkurransen.

– Verket skal være utformet i fortrinnsvis stein eller aluminium og ha en høyde på 1,5 meter. Det skal være en symbolikk i verket som knyttes opp mot Venneslasamfunnets overgang fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn, sier Håkonsen til lokalavisa i Vennesla.

De tre kunstnerne må levere sitt bidrag til konkurransen innen en måned.