40 har betalt

Fortsatt ikke helt i mål med butikkdrift på Herefoss.

Man venter fortsatt på avklaring når det gjelder butikken på Herefoss.  Foreløpig er det usikkerhet både hva angår aksjekapitalen og fremtidig driver.

– Det var 82 som sa seg interessert i å tegne aksjer.  Til nå er det 40 som har innbetalt det beløpet de tegnet seg for, så vi er ikke helt i mål, sier Geir Hegland.

– Hvorfor har ikke alle innbetalt det de lovte?

– Det var jo ikke en bindende tegning, men de fleste kommer til å innbetale.  Men vi må kanskje ut med litt mere informasjon, sier Hegland.

Interimsstyret skal ha møte førstkommende torsdag, og håper da kunne stake ut kursen videre.

– Etter hva jeg kan forstå er det ingen grunn til panikk, og fortsatt god grunn til optimisme, sier Hegland.

Butikken på Herefoss har vært stengt siden i høst, men det har hele tiden blitt arbeidet med å få den i gang igjen.  Roy Michalsen, varehandelkonsulent i Merkurprogrammet (statlig støtteprogram for nærbutikker) har sammen med interimsstyret for bygdeaksjeselskapet stått i spissen for arbeidet.

– Vi er avhengige av aksjekapital fra bygdefolket for å få det til, og for å få en fornuftig økonomi for de som vil drive, er vi avhengige av omkring 350.000 kroner. Og aksjetegningen på Herefoss er under kontroll, selv om ikke alle har innbetalt ennå, sier Michaelsen.

Men det er flere brikker som må falle på plass.  Staten vil ikke gå inn med sine tilskudd før nye drivere er på plass, og nye drivere kan ikke og vil ikke skrive kontrakt om drift av butikken før bygdeaksjeselskapet er etablert.

– For å få det drivverdig på Herefoss må husleia være veldig lav, og det er jo ikke meningen at aksjonærene skal tjene penger på dette.  Men det gjenstår å se om aktuelle drivere mener at den blir lav nok og at det er drivverdig.  Og det er ikke uvanlig at ting tar litt mere tid enn tenkt, og at det på veien mot målet kan virke litt kaotisk, sier Michaelsen.

Michaelsen har stor tro på butikkdrift på Herefoss og forteller at det er mange nærbutikker som har dårligere forutsetninger enn den som kommer på Herefoss.  Både befolkningsgrunnlaget og historiske data på butikkdriften viser at butikkdrift på Herefoss er veldig mulig.