150 år med internasjonalt arbeid

MISJON: Normisjon støtter urbefolkningens kirke i Ecuador. Solfrid Elgvin Lied besøkte landet i høst. På bilder er hun hjemme hos James Tuna og Ana Zaruma, som er pastorpar i den lutherske kichwa-kirken i Ecuador.

Birkeland Normisjon har jubileumsfeiring på Birkeland bedehus søndag 12. november.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

Normisjon fyller 150 år og er en aktiv organisasjon i Afrika, Sør-Amerika, Asia og Europa.

Det blir glimt fra arbeidet i Bangladesh, Ecuador og Cuba. Tidligere rektor på Folkehøgskolen Sørlandet, Øystein Sundvoll, vil kåsere om bønnekvinnen Bolette Larsen.  Oluva Laksa fra Kristiansand, som har arbeidet i mange år i Bangladesh, vil fortelle og holde en andakt.

Det var Lars Olsen Skrefsrud fra Fåberg som startet misjonsarbeid i India for 150 år siden, det som førte til Den norske Santalmisjon.  Santalmisjonen og Indremisjonen har senere fusjonert til Normisjon.  I Norge drives i dag klubber og kor for barn og unge i tillegg til foreninger for voksne.

Det vil bli servering og mulighet til å gi en gave til Normisjon.

 

Innsendt av Solfrid Elgvin Lied