Usikker på om han fikk svar

ARKIV: Martin Konstali (Frp) fremmer et forslag i kommunestyret. Anders Christiansen (Ap) til høyre.

Ordføreren mener det er komplisert å innføre tolv betalingsterminer for kommunale avgifter.

– Det lar seg gjøre, men det vil kreve ekstra ressurser. Spesielt for de som lager fakturaene. Selv om man opprettet avtalegiro eller efaktura er det ingen garanti for pengene kommer inn, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Det er Martin Konstali (Frp) som gjennom en interpellasjon har stilt ordførere spørsmål om kommunen kan tilby innbyggerne tolv betalingsterminer. Ifølge Christiansen vil det medføre merkostnader for kommunen.

– Systemleverandøren kan ordne dette for oss, men det vil koste oss 12.000 kroner. I tillegg kommer ressurser til opplæring. Vedkommende som arbeider med fakturering hos oss, har en 60 prosent stilling, og ingen ekstra ressurser til å gjøre dette, sier han.

I svaret sier Christiansen at administrasjonen ikke anbefaler innføring av flere betalingsterminer.

– Jeg kan hverken se et klart ja eller nei i dette svaret. Nei, det er ikke et svar. Men det er et argument for K5, for vi er åpenbart sårbare på dette punktet, sier Konstali til Birkenes Avisa.