Tro på reformen

Mye er sagt og mye er skrevet om kommunereformen den siste tida.

LESERBREV: Det er flott at så mange engasjerer seg for det gjør at alle får et godt grunnlag til å ta et valg. Det ligger mye god informasjon og kunnskap i dialoger og i leserinnlegg.   Det viste telefonintervjuene.  95% av befolkningen i Birkenes var klar over at vi vurderer å slå oss sammen med andre kommuner.

Så er det nok en gang slik at å spå i framtida er vanskelig, men vi vet to ting.  Vi spår ikke rett og vi vet at samfunnet vil endre seg.  Det gjør at troen og viljen blir viktig.  Jeg velger å gå for sammenslåing fordi jeg tror det gir innbyggerne i Birkenes den beste framtida.  Personlig ville jeg mye heller kjempet om forlenget ordførerperiode om tre og et halvt år, men det må ikke hindre meg fra å ta det rette valget.

I Birkenes går alle i forhandlingsutvalget for sammenslåing.  Det er fordi vi ser muligheter og har troa.  Det er også slik at det er de samme politikerne som skal inn å bygge den nye kommunen gjennom og være representert i fellesnemda.  Derfor vil intensjonsavtalen stå seg godt framover.  Det er de samme politikerne som har skrevet intensjonsavtalen som skal forhandle fram de endelige avtalene.  Så er det slik at alle politiske avtaler kan endres og også her må vi ha troa.  Troa på at politikerne står ved sine avtaler og gjør de rette valga.  Og her har vi alle igjen et ansvar for å velge de rette politikerne.

Det finnes mye forskning på dette området.  Bruker vi den rett kan vi unngå mange av problemene andre sammenslåinger har støtt på.  Det er bare å bruke verktøyet rett så vil vi ha en god start når vi begynner å bygge den nye kommunen.

Bruk stemmeretten.

 

Anders Christiansen

Ordfører

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!