Setter inn buss

FRUSTRERT: May Alette Colbjørnsen og Fabiola Amurrio bruker to timer fra skolen slutter, til de er hjemme på Birkeland. Etter protester fra elevene blir det nå satt inn en ekstra bussavgang.

Busselskapet tar grep etter at elever ved Dahlske brukte to timer hjem til Birkeland.

– Alle skoledagene utenom onsdag er vi ferdige på skolen klokka tre, og da er vi ikke hjemme på Birkeland før klokka fem, sier May Alette Colbjørnsen.

Da hun begynte i førsteklasse på Dahlske videregående skole nå i høst fikk hun seg en overraskelse. Bussforbindelsen til Birkeland er endret, slik at elevene ved skolen ikke er hjemme før to timer etter at skoledagen er over.

– Du blir veldig sliten og trøtt bare å tenke på at veien hjem tar så lang tid. Når du endelig er hjemme har du ikke lyst til å begynne med lekser, sier Colbjørnsen.

Hun mister rett og slett lysten til å lære, og beskriver det hele som kjedelig. Å gjøre lekser på skolen mens elevene venter på at bussen skal komme, er også vanskelig.

– Mens vi venter på bussen som kommer klokka fire, er musikklassen også tilstede og øver. Så det er ikke akkurat så lett å få konsentrert seg, sier hun.

Totalt er det tre linjer med Birkeneselever på Dahlske. Colbjørnsen selv går på dramalinja, og for henne er Dahlske den nærmeste skolen. Alternativet ville blitt Vågsbygd i Vest-Agder. Møglestu i Lillesand er nærmest, men der har de ikke fagene Colbjørnsen ønsker seg.

– Før gikk bussen klokka halv fire, og selv om kanskje ikke en halvtime er så mye, er det veldig lenge med to timer når du er forberedt på halvannen time reise, sier dramaeleven.

Endringene ble innført dette skoleåret, og kom ifølge Colbjørnsen helt uten forvarsel.

– Jeg er vant med å reise til skolen, for jeg har gått ungdomsskolen i Grimstad. Men disse endringene ble innført mandagen etter skolen begynte, het uten at noen hadde fått beskjed, sier hun.

De nye busstidene har skapt diskusjon blant elevene. Saken skal opp i elevrådet ved skolen, og flere foreldre har fremført sine klager overfor busselskap og fylkeskommune.

– Jeg håper vi får tilbake busstidene slik de var, eller at det blir satt opp en ekstra buss. Hvis ikke blir dette året mye mer krevende enn jeg hadde forventet, sier hun.

Elevene ved Dahlske har ifølge Colbjørnsen ikke fått noen forklaring på hvorfor rutetidene er endret.

Hos Aust-Agder fylkeskommune, som er skoleeier og har ansvar for skoleskyss, ønsker de ikke å kommentere saken overfor Birkenesavisa, og sender oss videre til Agder Kollektivtrafikk (AKT).

– I dialog med fylkeskommunen, spesielt gjennom forrige uke, settes det nå opp en ny avgang fra Borkedalen til Birkeland slik at både elevene fra Dahlske og Møglestu kommer seg greit hjem, sier Joakim Mostad hos AKT.

Avgangen ble kjørt første gang mandag, og går klokka 15.35 fra Borkedalen. Ti minutter senere er den ved Møglestu og forventet ankomst Birkeland er rett etter klokka fire.

– For elever ved Dahlske betyr det at de kan nå kan ta linje 100 fra UIA Grimstad til Borkedalen klokka 15.14. Den nye avgangen innebærer en veldig stor forbedring av rutetilbudet til skoleelevene, sier Mostad.

Det er fylkeskommunen som setter inn den nye avgangen. Fra 1. januar 2017 vil rutene i området bli betjent av AKT. Ettersom avgangen også korresponderer med linje 100 fra Kristiansand, kan også reisende fra skolene der komme seg kjappere hjem til Birkeland.