Oppsummering av folkemøtene

Det har vært en begivenhetsrik uke med folkemøter på Engesland, Birkeland og Herefoss.

LESERBREV: Tre kvelder på rad har vi hatt møter og det har vært fantastisk bra oppmøte og det er ingen tvil om at kommunereformen engasjerer.

Første møte var på Engesland og der møtte ca. 130 mennesker opp.   Det var bra, men hørte i ettertid at ikke alle fikk stilt de spørsmåla de ville.  Det beklager jeg så mye.  Det var innbyggerne som skulle være i fokus på folkemøtene.  Dersom noen brenner inne med noen spørsmål kan de gå inn på K5  Nye Kristiansand og på «spør din ordfører»  Da vil jeg svare så fort jeg får anledning.  Dere kan også sende direkte mail til meg;  anch@birkenes.kommune.no

Det har også kommet fram spørsmål om hvor mye gjeld de forskjellige kommunene har.  Her må vi holde oss til de talla som gjelder nå og ikke forskuttere kommende gjeldsopptak.  Til tider opereres det med tre forskjellige typer gjeld.

  • Gjeld ( nettogjeld ) på kommunale bygg og eiendommer
  • Gjeld ( bruttogjeld ) som også inkluderer selvfinansierende investeringer som blant annet vann og avløp.
  • Gjeld som også inkluderer pensjonsforpliktelser. Pensjonsforpliktelsene er i Kristiansand og Birkenes sitt tilfelle  100% av gjelda.

Kommunene opererer stort sett med de to første kategoriene.  I følge rådmannen i Kristiansand har de en nettogjeld på ca. 5,3 milliarder og en bruttogjeld på ca. 7 milliarder.  Vi har i Birkenes til sammenlikning ca. 380 millioner.  Fordeler vi det pr. innbygger i de to kommunene er gjelda omtrent lik.  Hvis vi tar tallene i «nye Kristiansandsavisa» så inkluderer de også pensjonsforpliktelsene og derfor er de mye høyere.  Men det gjelder for begge kommunene.

Ellers håper jeg at dere som var på folkemøtene fikk noen svar på det dere lurer på.  Det var hovedhensikten.

 

Anders Christiansen,

Ordfører Birkenes

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!