Ni fotballbaner forsvunnet

Siden 2007 har 64 dekar jordbruksareal blitt bygget varig ned i Birkenes.

Nye tall fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) viser at jordbruksarealene i Birkenes kommune utgjør 12 900 dekar, tilsvarende to prosent av landarealet. Grovfôrproduksjon er viktig for Birkenes og antall grovfôrprodusenter har holdt seg stabilt de siste årene. I Birkenes brukes nå 62 prosent av jordbruksarealene i drift til grovfôrproduksjon, altså produksjon av gras.

Av såkalte varige omdisponeringer er om lag 64 dekar bygget ned siden 2007. Det tilsvarer ni fotballbaner, og er areal som i 2007 var jordbruksareal, men nå er kartlagt som bebygd eller samferdsel.

– De beste jordbruksarealene befinner seg i den sørlige delen av kommunen, langs Tovdalselva. Her finnes areal som er egnet for dyrking av poteter, grønnsaker og korn og som brukes av flere dyktige produsenter, sier landbruksrådgiver Bjørn Stormoen i Birkenes kommune, og forklarer:

– Her er også utbyggingspresset størst. De beste arealene for nydyrking er også i sentrale områder.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!