Nei-vind på Vegusdal

JA: Gyro Heia var blant tilhørerne som tok ordet under folkemøtet på Engesland.

JA: Gyro Heia var blant tilhørerne som tok ordet under folkemøtet på Engesland.

Motstanderne av Nye Kristiansand høstet mest applaus, men også reformvennlige vegdøler tok ordet på folkemøtet på Engesland.

– Hvilke kutt er dere villige til å ta, dersom Birkenes skal stå alene? Er det Engesland skole som må ryke? Jeg håper dere politikere tenker på at det er tjenestetilbudet om 30 år vi må innrette oss etter i denne debatten, sier Gyro Heia.

Hun er kanskje den mest vennligstilte til Nye Kristiansand, av vegdølene som tar ordet på folkemøtet tirsdag kveld i forrige uke.

– I dag har Vegusdal to representanter i kommunestyret, men det er likevel en stor prosentvis tilstedeværelse. Det tror jeg vil fortsette, også i K5, sier hun.

Kutter ikke skolen

Politikerne på sin side kunne forsikre om at skolen ikke skal kuttes. Uansett.

– Det er bred enighet om at det ikke blir kutt i skolene uavhengig hva vi gjør. Vi må være i balanse før K5, men vi skal ikke legge ned skoler, svarer Linda Hye (Ap).

Arnt Olav Furholt (Sp) mener kuttene må tas på toppen.

– Vi må har rett mengde administrasjon i forhold til innbyggertall. Noen tall viser at Birkenes er overadministrert, og kanskje fem, ti eller 15 bør miste jobben i administrasjonen, sier han.

Mener demokratiet raseres

Blant de mest kritiske til K5 blant politikerne i panelet er Trygve Endresen (H). Han er bekymret for økonomien, og mener nærdemokratiet raseres.

– Intensjonsavtalen er en ønskeliste uten noen garantier. Den samla gjelda til K5-kommunene blir enorm, og Nye Kristiansand kan ikke betjene ønskene i avtalen, sier Endresen.

Intensjonsavtalens gyldighet er også et tema blant publikum.

– Ordet intensjonsavtale er ikke juridisk, men når blir en intensjon en avtale? Dere høres usikre ut. Har dere fått en jobb dere ikke mestrer, spør Anette Dovland.

Ingen juridisk avtale

Ordfører Anders Christiansen (Ap) mener avtalen helt klart forplikter. Han påpeker at det er gjennom de tre neste årene de fem kommunene må passe på at den blir fulgt opp.

– Ingen avtale er 100 prosent bindende i politikken, og den står fram til nye vedtak gjøres. Slik er politikkens verden, dersom den skulle vært juridisk bindende, måtte Stortinget ha kommet på banen, sier Gunnar Høygilt (H).

Han tilhører ja-fløyen i Høyre, og er ikke like bekymret som lokaldemokratiet som partifelle Endresen.

– Interkommunale selskaper (IKS) vil komme under politisk styring, og det er en demokratisering. Likevel er det utfordringer i vente for fellesnemda som skal klargjøre detaljene rundt lokaldemokratiet, sier han, og legger til:

– Det skal være mulig å ta kontakt med politikere i nærområdet fortsatt.

Kristiansand eier ikke magemål

Arbeiderpartiets Hye mener derimot Nye Kristiansand blir alt for stor. Hun påpeker at ekspertutvalget anbefaler kommuner på mellom 15.000 og 20.000 innbyggere.

– Hvor stor blir K5? De eier ikke magemål i Kristiansand! Jeg stoler ikke på at en storkommune er løsninga på alt, for det finnes andre løsninger på utfordringene enn størrelse alene, sier hun.

Til stor applaus blant de 120 fremmøtte i gymsalen på Engesland.