Har KrF flere argumenter?

Jeg vil påstå at kommunestyregruppen til Birkenes KrF på sviktende grunnlag anbefaler en kommunesammenslåing.

LESERBREV: Flertallet i KrF-gruppa i Birkenes kommunestyre melder til pressen at de går inn for kommunesammenslåing. KrF hevder de ønsker en kommune som kan levere gode tjenester også i fremtiden. De hevder også at det finnes flere gode grunner til dette valget. Birkenes Avisa 11.mars d.å.

«… skole og barnehage på Herefoss og Engesland er nevnt i avtalen.»; sier KrF. Det er sant. Det som også er sant er at avtalen ikke er en garanti for at skolene faktisk består. Kanskje består skolene ut den første perioden mens Nye Kristiansand fortsatt føler seg bundet av intensjonene i avtalen. Kanskje kortere, og kanskje lengre. Den finansielle muskelen til å opprettholde skoler i distriktene ligger riktig nok i K5 men den politiske viljen til faktisk å gjøre det sitter i kommunehuset i Birkenes.

«Det er viktig for Birkenes at alle er bevisst på at nye Kristiansand kommune blir en stor skogkommune i Agder.» sier KrF. Men det står ingenting i intensjonsavtalen om hva det vil si i praksis. «Kommunen skal legge til rette for næringer som utnytter lokale, fornybare naturressurser, herunder trebaserte næringer.» Ett ord i en intensjonsavtale er vel litt lite å bli entusiastisk over. Spesielt for den trebaserte næringen. Siden KrF trekker frem dette punktet burde en forventet en orientering om hvorfor det er viktig for Nye Kristiansand at de vet at de er en skogkommune? Deler av Nye Kristiansand vil nok heller trekke frem at de er en utpreget kystkommune og «tean i tanga» kommune.

«Nærdemokratiet vil bli ivaretatt med kommunedelsutvalg …»; sier KrF. Det er én tolkning. En annen tolkning er at lokaldemokratiet blir grovt svekket. Fra 21 fullverdige representanter med alle fullmakter til 15 representanter med begrenset makt, begrensede budsjetter og begrenset innflytelse i saker som angår lokalsamfunnet vårt. I skrivende stund er faktisk ikke mandatet til disse «17.mai komiteene» avgjort. «Fellesnemnda skal ytterligere detaljere den politiske organiseringen … Videre skal fellesnemnda vurdere omfanget av delegasjon til kommunedelsutvalg» står det i intensjonsavtalen. Det er ikke dekning i intensjonsavtalen for at lokaldemokratiet ivaretas slik KrF forskutterer i sin uttalelse.

«Vi har gjort oss avhengige av utstrakt interkommunalt samarbeid … Det er et poeng å få dette tilbake under folkevalgt kontroll.» mener KrF. Gamle Kristiansand har vel alt varslet en slik revisjon, uavhengig av om kommunesammenslåing vil gi K2, K3, K4 eller K5. Vi bør alle hilse en slik revisjon velkommen. Det er aldri feil å rydde i eget bo. Men det er feil at en må slå seg sammen for å gjøre det. Det er like sannsynlig at Birkenes vil komme styrket som svekket ut av en slik ryddejobb. Det har jeg dekning for å si, ene og alene fordi ingen vet pr i dag hva dette vil innebære.

Jeg vil påstå at kommunestyregruppen til Birkenes KrF, i dette innlegget, på sviktende grunnlag anbefaler en kommunesammenslåing fordi:

  • Vi vet ikke hvordan det nye inntektssystemet vil slå ut for små kommuner. Mange frykter for inntektene til småkommuner, men faktum er at ingen vet hvordan det faktisk blir. KrF sentralt går nå også imot Departementets innstilling.
  • Vi vet ikke hvordan lokaldemokratiet vil bli ivaretatt. Det skal utredes videre. Men vi vet at vi går fra 21 fullverdige representanter i Birkenes kommune til maks 15 lettvektere i en komite. Selv med en 17.mai-komité på Birkenes sitter den reelle makten i Kristiansand.
  • Vi vet ikke hvordan konsekvensene av en revisjon av kommunale samarbeid vil slå ut.
  • Vi har ingen reel garanti for hvor lenge at skolene i distriktene vil bestå, ut over en intensjon om at det kan være greit å ha dem.
  • Intensjonsavtalen sier ingenting om hva en satsning på tre-basert næring faktisk innebærer.

Det blir spennende å følge med om KrF har flere gode argumenter for å slå seg sammen eller om dette var alt, for i denne vanskelige saken er debatt viktigere enn noen gang.

Jeg vil oppfordre alle til å lese intensjonsavtalen OG mandatet til fellesnemda. Begge deler bør være tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Da kan dere selv vurdere om dere er enig med meg, KrF, begge eller ingen. Og bruk stemmeretten slik at vi får et tydelig resultat i folkeavstemningen. Enten den ene eller andre veien.

 

Håkon Reiersen

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!