Kurs om kodeknekking

Ønsker å gi deg en bedre verktøy for å kunne forstå egne barn.

– Dette er egentlig et kurs i hvordan man skal forstå barnas reaksjoner og følelser. Når man forstår hva som ligger bak, kan man møte barna på best mulig måte, sier helsesøster Lina Braadland Buset.

Denne høsten tilbyr helsestasjonen på Birkeland et kurs som de mener alle foreldre vil ha utbytte av. Gjennom seks kvelder skal to kompetente helsesøstre forsøke å gi en bedre ballast for hvordan man skal forstå egne barn.

– Trygghetssirkelen er en grafisk framstilling som skal gjøre det lettere å forstå barnets behov. Barn har et behov for å utforske verden, men de har også et behov for å vite at de alltid kan vende tilbake til den tygge havna som foreldrene utgjør, sier ledende helsesøster Cecilie Hodne.

Kurset innebærer egentlig ikke noe nytt og spennende, men er et resultat av 50 års forskning på hvordan det er lurt å møte barn på en riktig og bevisst måte.

– Kurset er for alle, selv om man har hørt om opplegget før. Alle vi som nå er sertifisert til å holde kurset fikk oss noen aha-opplevelser selv. Dette burde vi ha gjort før, tenkte vi, og derfor tror vi også andre foreldre har bruk for det, sier Buset.

Foreldre med nyfødte barn får deler av kurset gjennom den ordinære oppfølgingen fra helsestasjonen. Kveldskurset er derimot uten barn til stede, slik at konsentrasjonen forhåpentligvis kan bli en helt annen.

– Mange foreldre opplever at de hører mye fra alle hold om hvordan de bør oppdra barna sine, og omtrent alle foreldre opplever det som utfordrende å oppdra egne barn. Vi vet at kurs på dette området er etterspurt, sier helsesøster Marianne Bjørnshei.

Undersøkelser viser at de aller fleste barn har en trygg tilknytting til sine foresatte. 70 prosent har både en følelsesmessig og fysisk trygg hverdag.

– Selv om du opplever å ha et godt forhold til barnet ditt, kan dette kurset være nyttig. Det vi ser er at ikke alle klarer å tenke like godt når de er stresset, og da henter vi gjerne fram det våre foreldre lærte oss i vår egen barndom, sier Hodne, og legger til:

– Kurset vil gi deg større bevissthet slik at du unngår å handle på impuls.

De tre helsesøstrene ønsker å gi foreldre til barn i alle aldre inspirasjon til hvordan de kan gjøre ting annerledes.

– Målet er ikke å bli perfekt, men å bli bedre. Det har vel aldri vært noen foreldre som ikke strever med ett eller annet, sier Buset.

Hun understreker at det ikke er snakk om en metode, det er heller ikke snakk om å endre adferden til barna, kun skape mer kunnskap om hva som ligger bak.

– Ja, dette handler ikke om adferden i seg selv, men om adferd som kommunikasjon. Stort sett samarbeider barn med foreldrene sine, og de har et ønske om å gjøre det foreldrene ønsker. Når de gjør noe annet er det ofte fordi de ikke opplever å ha noe valg, ikke fordi de vil være vanskelige, sier Hodne til Birkenesavisa.

Hun påpeker at også i de gode situasjonene er det nyttig å forstå mer om barnas følelser.

– Man må være tilstede i passe porsjoner hele tida. Mange tror ikke barna synes det er så viktig å være tilstede, men også når barna har det bra er det viktig, sier Buset.

Helsesøstrene har plass til 12 foreldre på kurset, og selv om påmeldingsfristen er utløpt oppfordrer de folk foreldre til å melde seg på. Dersom kurset blir fulltegnet er sjansen stor for at det blir flere kurs i årene som kommer.