Kritisk til ledelsen

KRITISK: Toril Espegren (KrF) og resten av partiet er kritisk til byggeledelsen ved rehabiliteringa av Birkeland skole.

KRITISK: Toril Espegren (KrF) og resten av partiet er kritisk til byggeledelsen ved rehabiliteringa av Birkeland skole.

Rehabiliteringen av Birkeland skole sprakk med 685.000 kroner.

– Jeg er glad for at renoveringa er ferdig, men som vi leser av rapporteringa er det et klart forbedringspotensialet i prosjektledelsen. Den innleide byggeledelsen fra Sweco ble nesten dobbelt så dyr som forespeilet, ble også kvaliteten dobbelt så god, spør Toril Espegren (KrF).

Birkeland skole er rehabilitert for nesten 25 millioner kroner, og arbeidet har foregått samtidig med at skolen har vært i full drift. Som følge av flere uforutsette utgifter vedtok kommunestyret onsdag å øke låneramme knyttet til prosjektet med 685.000 kroner.

– Nei, det blir ikke dobbelt så god kvalitet. Men det er viktig å ha denne kapasiteten tilgjengelig for vi har verken kapasitet eller kompetanse til slike prosjekter i egen organisasjon, svarer rådmann Gro Anita Trøan.

Mener ramma var for trang

Hun mener rammen for rehabiliteringen var for trang, og påpeker at dette ble kommunisert til politikerne uten at det ble hensyntatt. Det er Sweco som har ledet byggearbeidet. På egne nettsider beskriver de seg selv som Europas ledende rådgivende ingeniørselskap, med 14.500 medarbeidere.

– Uansett ramme trenger vi en god ledelse av alle prosjekt. Spesielt når rammene er trange, må vi lede godt, og vi kan ikke skylde på stramme rammer, sier Espegren.

Ordfører Anders Christiansen (Ap) påpeker at kommunen har startet arbeidet med å få på plass en kommunal byggekomite. Han håper den kan fange opp slike ting i framtida.

– Mitt innspill er at vi bør ha en profesjonell prosjektleder. Problemet er at kommunen er for liten til at vi kan sysselsette en prosjektleder til enhver tid. Etter min oppfatning har dette prosjektet blitt ledet på den beste måten vi kunne, sier Trøan.

Revisjonen har sett på regnskapet

I etterkant av prosjektet har Aust-Agder Revisjon IKS gått gjennom forhold knyttet til utgifter mot budsjett, og oppfølging av rutiner i prosjektet. Revisjonen påpeker at budsjettet er overskredet med seks prosent, noe de mener kan skje på rehabiliteringsprosjekter som dette.

Når det gjelder den eksterne bistanden fra Sweco som byggeleder, har revisjonen en merknad om at avviket i forhold til stipulert tilbud er forholdsvis høyt, hele 92 prosent høyere. Ifølge tall fra prosjektregnskapet har den innleide hjelpa fra Sweco kostet 1,56 millioner kroner.