Konfirmantene kommer

Onsdag denne uka tar 39 konfirmanter til gatene.

Sammen med 15 foreldre er hensikten å samle inn mest mulig penger til NLMs prosjekt i Mongolia. Årets konfirmantaksjon går nemlig til inntekt for internatskolene i landet som betjener nomadene.

– Nomadefolket i Mongolia kan ikke gå på vanlige skoler grunnet avstanden til hjemmet, og går derfor på internatskoler. Fra de er seks år og helt til de fyller 18, tilbringer de 60 prosent av tida si på skolen, sier kateket Anne Øvensen hos Birkenes menighet.

Ifølge henne er verken standarden på disse skolene noe særlig å skryte av, ei heller har elevene noe særlig fritidstilbud. Sammen med myndighetene jobber NLM for å lage gode tilbud til internatbarna.

– Konfirmantene kommer på døra etter klokka fem onsdag i de områdene som sogner både til Birkenes menighet, og Valstrand ungdomsskole, sier Øvensen.

Fra tidligere år har det vist seg at konfirmantene synes det er flott å kunne gjøre en innsats for andre. Kateketen påpeker at dette er en mangeårig tradisjon hvor ingen penger har forsvunnet, eller det har skjedd andre uhell.

– Alle har i alle år gjort en kjempejobb. For konfirmantene synes jeg det er viktig å rette blikket bort fra egen nese, og ut i verden. Det er lett å fordype seg i egne problemer, men av og til greit at andre mangler de tingene vi tar som en selvfølge, sier hun.