Ikke akseptabelt støynivå

Etter tilsyn ved Birkenes læringssenter må det rettes opp i ett avvik, og skolen har også fått fem merknader.

– Støyen fra ventilasjonsanlegget er ikke akseptabel, og skolen må senest innen skolestart høsten 2016 ha løst dette problemet, står det i konklusjonen etter at det ble gjennomført tilsyn ved Birkenes læringssenter i april.

Tilsynet ble utført i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, og er signert av kommuneoverlege Dagfinn Haarr. Birkenes læringssenter holder midlertidig til like ved sykehjemmet i en gul modulbygning, og har omlag 70 elever.

Etter tilsynet må det rettes opp i ett avvik. Ventilasjonsanlegget støyer så kraftig i flere rom, at det går ut over trivsel og undervisning. Innen skolestart kommende høst må dette problemet være løst. Når dette avviket er lukket, vil skolen godkjennes.

Læringssenteret har imidlertid også fått fem merknader etter tilsynet: Belysningen er skarp og ubehagelig, og det bør fremlegges en plan for å få rettet dette i løpet av året. Oppdatert renholdsplan og rutiner for vårrengjøring av uteareal/inngangsparti bør ajourføres. Det skal henge termometre i alle undervisningsrom. Når det gjelder smittevern, mangler skolen rutine for å håndtere blodsøl. Det lages en felles rutine for alle skoler basert på en plakat som brukes i Kristiansand kommune. Den utvendige trappa opp til andre etasje er åpen, slik at folk som går under trappa kan få ting i hodet. I tilsynsrapporten anbefales det å legge en plate under trappa.

Når det gjelder psykososiale forhold bemerkes det i rapporten at elevrepresentantene gir uttrykk for stor trivsel, og at de har lite å klage over.