Har lagt 10.000 tonn asfalt

ARKIVFOTO

Åpnet gang- og sykkelveien til Lillesand med skolebarn, pølser og kalde fingre.

– Dette har vært et greit prosjekt med flinke entreprenører som har fullført et halvt år før tida, sier byggeleder Paul Ridola i Statens vegvesen til Birkenesavisa.

Torsdag formiddag klippet fylkesordfører Tellef Inge Mørland (Ap) snora for å markere åpninga av den nye gang- og sykkelveien mellom Birkeland og Lillesand. I bitende kulde, fikk han også hutret fram noen velvalgte ord.

– Mange ulykker over mange år har gjort dette til en lite attraktiv vei å ferdes lang, men nå blir alle grupper ivaretatt. Dette er nok den lengste gang- og sykkelveien som fylkeskommunen har åpnet i ett strekk, sier Mørland.

Ganske nøyaktig ti kilometer er strekninga, og det har gått med rundt 10.300 tonn asfalt. 8.300 tonn ny, og rundt 2.000 tonn resirkulert. Det er 7.200 meter med autovern langs veien, og det er satt opp 245 lysmaster.

– To broer er etablert og en ku-undergang. Det har vært utfordrende fjellskjæringer, men det har gått bra takket være godt samarbeid. Mye ressurser har gått med til å sikre godt miljø i Moelva, sier prosjektleder i veivesenet Siri Vevstad.

Tilstede på åpninga var, foruten fylkesordføreren og mannskap fra Statens vegvesen og entreprenøren Heldal, ordførere Arne Thomassen (H) fra Lillesand og Anders Christiansen (Ap) fra Birkenes, en skoleklasse fra hver av kommunene, og en rekke sykkelentusiaster. De minste fikk gratis brus og boller etter å ha hørt på ordførerne tale.

– Her er det helse i hver meter, sier Christiansen, som avslører en forkjærlighet for helse, miljø og sikkerhet (HMS):

– Miljøet er ivaretatt i elva, og sikkerheten har også vært på topp. Jeg hører det kun har vært et lite uhell under anleggsperioden, med en sjåfør som ramlet. Det er veldig bra med tanke på dimensjonen av anlegget.

Gang- og sykkelveien har en kostnadsramme på 110 millioner kroner. Statens vegvesen opplyser at det ikke ser ut til at det blir overskridelser. Thomassen fra Lillesand bruker sin taletid til å mimre.

– Dette prosjektet startet turbulent, og det var i meste laget en periode. Det var kontroversielt å bruke bompenger på dette, men resultatet er at vi nå binde de to kommunene sammen, sier han.

Han mener for øvrig gang- og sykkelveien ikke hadde blitt realisert, om det ikke var for en aksjonsgruppe som har brukt mye tid på saken.

– Uten dem, hadde vi ikke stått her i dag, sier han.

For øvrig opplyste veivesenet under åpninga at det arbeides med å få fotobokser på strekninga, som skal få ned farten blant bilistene på veien ved siden av gang- og sykkelveien.