Friske penger til Tveide stasjon

PENGESTØTTE: Tidligere har Martin Birkeland, Carl Frederik Thorsager og Else Rønning fått penger av Birkenes Sparebank. Nå kommer ytterligere midler fra en privat stiftelse.

PENGESTØTTE: Tidligere har Martin Birkeland, Carl Frederik Thorsager og Else Rønning fått penger av Birkenes Sparebank. Nå kommer ytterligere midler fra en privat stiftelse.

Restaureringsarbeidet ved jernbanestasjonen får skipspenger, og det kan dermed etableres en stiftelse.

– Styret i Bergesenstiftelsen bevilger 100.000 kroner som et bidrag til overtakelse av Tveide stasjon, skriver stiftelsens daglige leder Ole Jakob Bull i en epost.

Bergesenstiftelsen har som formål å fremme allmennyttige prosjekter, og ble opprettet av skipsreder Sigval Bergesen d.y. i 1975.  Ifølge initiativtaker Carl Frederik Thorsager ligger det dermed til rette for at man kan opprette en lokal stiftelse som skal arbeide for bevaring av Tveide stasjon.

– Birkenes Sparebank har stilt inntil 100.000 av de 1,5 millionen til rådighet som grunnkapital. For å kunne etablere stiftelsen var vi avhengig av også å kunne betale gebyr til Brønnøysundregistrene, hvilket nå er på plass, opplyser Thorsager.

Den lokale sparebanken har som kjent tidligere gitt halvannen million til bevaringsarbeidet. Nå forventer Thorsager at stiftelsen blir etablert innen kort tid. I motsetning til de private giverne, har kommunen delvis avvist søknaden om å bidra til bevaringsarbeidet.

– Vi har stor forståelse for det i den aktuelle situasjon kommunen er i. Samtidig er vi takknemlige for den interesse kommunen viser i avslagsbrevet, og tar dette med oss som en positiv uttalelse i arbeidet med prosjektet, påpeker Thorsager.