Foreslår ny løypetrasé

ØYNAHEIA: Øynaheia løypelag hadde årsmøte i midten av mars. Der ble det foreslått forbindelsesløype mellom Blåbærheia og Ljoskjennheia. ARKIVFOTO

ØYNAHEIA: Øynaheia løypelag hadde årsmøte i midten av mars. Der ble det foreslått forbindelsesløype mellom Blåbærheia og Ljoskjennheia. ARKIVFOTO

Øynaheia løypelag vil ha forbindelsesløype mellom Blåbærheia og Ljoskjennheia.

Under årsmøtet for Øynaheia løypelag 14. mars ble det foreslått å lage forbindelsesløype mellom Blåbærheia og Ljoskjennheia. Etter fullmakt fra årsmøtet går løypelaget videre med planen om ny trasé. Med i løypelaget er Dagfinn Myhren, Thomas I. Sundtjønn, Jan Gundersen, Kristen Rosåsen, Petter Holthe, Hans Arne Topland og Petter Vinje Svendsen. Høringspart før endelig avgjørelse vil være grunneierne, Birkenes kommune, Froland kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Under årsmøtet ble også styret gjenvalgt uten innsigelser, og budsjett for året ble godkjent.

I årsmeldingen for 2015 skriver løypelaget at det er gravd og planert en ny barneløype på Toplandsheia, som vil være på 500 meter. Selv om kostnader til anleggsarbeid og løypekjøring blir dekket av driftsbudsjettet er det også utført dugnadsarbeid.

– De nye turskiltene er satt opp, persontelleren er montert, GPS i løypemaskinen er montert, står det blant annet i årsmeldingen.

Fjorårets sesong startet 26. desember 2014, og siste løypekjøring var 6. mars 2015. Det ble i denne tiden kjørt 132 timer, inkludert ekstra kjøring for skiforeningen i forbindelse med Barnas turdag og oppkjøring for Sørlandsmesterskapet i bedriftslangrenn. Det kommer også fram av årsmeldingen at løypemaskinen som ble kjøpt ny i 2009 fortsatt er i god stand og fungerer bra.

– Etter oppslutningen å dømme ser til ut til at brukerne er tilfreds med løypeanlegget, står det videre.