Flytter til Vinje

 Nå er det endelig avgjort. Flakkefossen kennel på Birkeland er blott en saga.

– Det nytter ikke å kjempe lenger. Fylkesmannen har det siste ordet, og hans avgjørelse kan ikke ankes.  Men det er litt merkelig når jeg har opparbeidet området slik kommunen anbefalte, og flertallet i kommunestyret synes det er greit med hundesenter her.  Det er investert både penger og krefter – nå rives det ned, sier Ole Gunnar Brovig.

Han fremstår som fattet, men selvfølgelig preget av kampen som nå har pågått i seks år.  Det er tydelig å merke skuffelsen over det endelig utfallet.

Uten sammenligning for øvrig har det ifølge Brovig blitt litt som Terje Vigen.  Han sturet en dag eller to, og så rystet han sorgen av.

– Det er jo som å møte en vegg når fylkesmannen, som ikke engang har tatt seg bry med å komme på befaring, setter foten ned.  Den lille mann er temmelig hjelpeløs i en slik situasjon.  Men nå er sorgen rystet av, og Flakkefossen hundesenter gjenoppstår i Vinje i Telemark. Selv om det ikke er noen Flakkefoss der, så beholder vi navnet, sier Brovig.

Departementet kan ikke overprøve Fylkesmannen.

Fremskrittspartiets Odd Gunnar Tveit har vært i kontakt med både stortingsrepresentanter og statssekretæren i kommunal- og moderniseringsdepartementet.

«Det er dessverre fint lite man kan gjøre når fylkesmannen har fattet sitt endelige vedtak etter dagens regler» skriver statssekretær Per-Willy Amundsen.

– Jeg synes detta er fryktelig trist, men vi kom ikke i mål i denna saken, og jeg synes Brovig er fryktelig dårlig behandla i Birkenes, sier Odd Gunnar Tveit.

Flakkefossen hundesenter består av både oppdrett, pensjonat og nettbutikk.  Oppdrett og nettbutikk er ikke så vanskelig å ta med seg til et annet sted, men til pensjonatdelen må det nok finnes nye kunder.  Brovig forteller at han arbeider med planer som går ut på et tilbud til gamle kunder på Sørlandet om både henting og bringing når det er behov for det.

– Det ble jo ikke en lykkelig slutt på Birkeland, men jeg kan ikke la det knekke meg og ødelegge resten av livet for meg og familien.  Det kan imidlertid gå litt tid før jeg kommer over det jeg mener er urettferdig behandling av fylkesmannen, sier Brovig.

Selv eier Brovig ni hunder, og han har spesialisert seg på Golden Retriever.  De må vaskes og stelles og tures omtrent daglig.  For å garantere at avkommet blir etter det som er internasjonal standard for Golden Retriever, må de som skal avles på også stilles ut og bedømmes av sertifiserte dommere. Brovig forteller at to av tispene skal ha valper om ikke så lenge og etterspørselen er stor.

– Få med at e-mail og telefonnummer både til meg og nettbutikken blir den samme.  Jeg håper jo å kunne beholde de kundene jeg har, hvert fall i nettbutikken, avslutter Brovig.

Og det skriver vi så gjerne og legger til at det var trist at det gikk som det gikk, men gledelig at sorgen er rystet av og at livet går videre, selv om det er i Telemark.