Flere interessenter

Arbeidsgruppa som folkemøtet nedsatte med formål om å få til ny butikkdrift på Herefoss hadde mandag kveld sitt første møte.

– Gruppa er samstemte i at det haster å få ny butikk i drift, og vil derfor jobbe aktivt med å finne nye drivere. Det har vært henvendelser fra personer som har ønske om å se på muligheten, og enkelte har vært i samtale, sier Kristen Rosåsen til Birkenesavisa.

Hvis alt går som gruppa håper og tro, vil det om noen uker igjen være drift i butikken.

– Når en butikk er tatt helt ned er det mange tråder å trekke i før alt er på plass, ikke minst en økonomisk plattform, sier Rosåsen.

Forretningsbyggets eiere opplyser at lokalene vil gjennomgå en oppgradering så fort en kontrakt er undertegnet.  Gruppa er også opptatt av at hvis der finnes noen i tillegg til de som allerede har vist interesse for butikkdrift bør de snarest ta kontakt med Kristen Rosåsen.

Det er også lagt ut informasjon om ledige butikklokaler på Jokerkjedens intranettside.