Fem vil bli leder

Fem søkere til jobben som leder for PP-tjenesten.

Kommunen har fått fem søkere til stillinga som leder av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Søknadsfristen gikk ut 5. juni, og kommunen ønsker at vedkommende som velges skal tilsettes fra 1. august.

Ingen av søkerne er bosatt i Birkenes kommune, men fire av de fem søkerne kommer fra omkringliggende kommuner. Samtlige er kvinner i alderen fra 34 til 55 år. Kun én av søkerne er oppført med tittel i søkerlista, og hun angir jobben sin til å være allmennlærer.

I stillingsutlysninga påpeker kommunen at de søker etter en person som evner å starte og være pådriver for et systematisk utviklingsarbeid i sektoren. PPT er organisatorisk plassert under Ressurssenteret i kommunen.