Dyrest søppelhåndtering

Birkenes og Lillesand er kommunene med de dyreste renovasjonstjenestene i Aust-Agder.

Dette kommer fram i en undersøkelse Statistisk sentralbyrå har utført for Huseiernes Landsforbund. I gjennomsnitt betaler en huseier med en bolig på 120 kvadratmeter i Aust-Agder 3694 kroner for renovasjonstjenester i 2016. I Birkenes og Lillesand ligger tallet på henholdsvis 4454 kroner og 4455 kroner. Lavest i fylket er Åmli der en betaler 2796 kroner for søppelhåndtering.

Undersøkelsen er basert på Kostra-tall levert av kommunene. Den viser også at det totale avgiftsnivået for vann, avløp, renovasjon og feiing i Aust-Agder er høyest i landet, med 14.182 kroner i gjennomsnitt. I Birkenes betaler en gjennomsnittlig husstand 14.000 kroner for kommunale gebyrer.