Alle ville bevare skolen

GODT FORBEREDT: Debattleder Thor Børresen hadde forberedt seg godt, og de 30-40 frammøtte fikk høre en både frisk og tildels humørfylt meningsutveksling. Det eneste Børresen savnet var litt flere spørsmål fra salen. Fra venstre sitter Gunnar Høygilt (H), Anne Kari Birkeland (KrF), Mariane Sønju Hagestad (V), Odd Gunnar Tveit (FrP), Anders Snøløs Topland (Sp), Iren Sommerset (SV) og Anders Christiansen (Ap).

KOMMUNEVALGET 2015. Terje Topland fikk svarene han ønsket da ordførerkandidatene i Birkenes ble «lagt på grillen» i gymsalen på Herefoss skole. På direkte spørsmål svarte samtlige at de vil beholde skolen på Herefoss og Engesland.

Skole og flyktningpolitikk kom i fokus under den første av tre valgdebatter i Birkenes der Lillesandspostens redaktør Thor Børresen hadde rollen som «grillmester». En rolle han for øvrig skjøttet godt. Børresen innledet med å fritte ut ordførerkandidatene på programsaker, og var blant annet innom skolepolitikk, arealdisponering, kommuneøkonomi, miljøpolitikk og samferdsel, nærmere bestemt leksefri, bevaring av grendeskoler, dispensasjoner, eiendomsskatt, vindmøller og togstopp på Herefoss.

Spørsmål fra salen

Etter en pause ble det åpnet for spørsmål fra salen. Det var da Terje Topland benyttet sjansen.
– Jeg vil gjerne ha klart svar fra alle hva de mener om skolene på Herefoss og Engesland, forlangte herefossingen. Han la for sikkerhets skyld til at det ikke var runde politikerformuleringer han var ute etter. En etter en bedyret ordførerkandidatene at de vil beholde skolene i begge de to bygdesentraene. Senterpartiets Anders Snøløs Topland – 2. kandidaten hadde fått æren av å vikariere for ordførerkandidat Alfred Kylland på hjemmebane – ville attpåtil styrke skoletilbudet ved de to grendeskolene. Flere av partiene tok imidlertid forbehold om at det må vurderes om ungdomsskoletrinnet på Engesland skal beholdes eller om elevene skal busses til Birkeland og Valstrand skole.

Ja til flere flyktninger

Venstres Ole Morten Vegusdal ville vite hva kandidatene tenker om å ta imot flere flyktninger fra Syria, og kanskje bosette noen av dem ute i distriktene. Også her var det stor enighet, om at Birkenes, som resten av landets kommuner, må ta ansvar for å hjelpe mennesker i nød. Flere satte som forutsetning at det følger statlige midler med, slik at kommunene settes økonomisk i stand til å ta imot den økende strømmen av flyktninger og asylsøkere.
– Vi er inne i en av de verste flyktningkatastrofene i Europa i nyere tid. Selvsagt må vi stille opp, og staten må bidra med midler. Med god integrering er asylsøkerne en ressurs, sa Anders Topland (Sp). Eneste unntak var Odd Gunnar Tveit, som gjentok FrPs standpunkt om å si nei til å ta imot flere flyktninger, spesielt siden det er flyktningmottak på Birkeland.
– Men det er jo FrP som har ministeren som ber kommunene ta imot flere flyktninger, innvendte debattlederen.
– Jo, men Siv har jo sagt at vi skal boikotte hele vedtaket, repliserte Tveit.

Appell

Avslutningsvis fikk hvert parti halvannet minutt til å komme med en appell om egen fortreffelighet. Også her glimtet Odd Gunnar Tveit til, denne gang med en tale som hentet ut av et vekkelsesmøte i de indre bygder på 50-tallet. Forskjellen var at djevelen var erstattet med eiendomsskatt og andre avgifter. Venstres Mariane Hagestad lovet fokus på miljø dersom hun blir valgt inn, SVs Iren Sommerset lovet å kjempe for et varmt samfunn, Senterpartiets Anders Topland ville ha nærhet til de offentlige tilbudene, Arbeiderpartiets Anders Christiansen markedsførte partilista og bedyret at han hadde den beste politikken, KrFs Anne Kari Birkeland lovet å sette menneskelige verdier i sentrum, mens Høyres Gunnar Høygilt skrøt av herefossingene og hevdet at dersom de ønsket å beholde barnehage, skole og SFO, ja, så måtte de stemme på Høyre.

STILTE SPØRSMÅL: Terje Topland benyttet sjansen til å spørre ordførerkandidatene om hva de mente om fortsatt skoledrift på Herefoss og Engesland. Han var fornøyd med både svarene og debatten generelt. – Veldig bra! Kjekt å få litt mer info. Jeg fikk gode svar på det jeg spurte om, sa han, men innrømmet at debatten ikke ville få innvirkning på hvilken stemmeseddel han vil putte i valgurna kommende mandag.

STILTE SPØRSMÅL: Terje Topland benyttet sjansen til å spørre ordførerkandidatene om hva de mente om fortsatt skoledrift på Herefoss og Engesland. Han var fornøyd med både svarene og debatten generelt. – Veldig bra! Kjekt å få litt mer info. Jeg fikk gode svar på det jeg spurte om, sa han, men innrømmet at debatten ikke ville få innvirkning på hvilken stemmeseddel han vil putte i valgurna kommende mandag.