Oddvar tok gjenvalg

STYRET: Oddvar Glidje (stående) tok gjenvalg som leder. Med seg i styret vil han fortsatt ha Bjørn Joar Esperås (f.v.), Frantz Agerbo, Dag Ivar Skåre og Ole Bjørn Evja, mens Trine Flakk erstattes av Thale Sundtjønn. Styremedlemmene Hilde Høygilt, Hege Posti og Kristina Grødum Fidjeland var ikke tilstede.

STYRET: Oddvar Glidje (stående) tok gjenvalg som leder. Med seg i styret vil han fortsatt ha Bjørn Joar Esperås (f.v.), Frantz Agerbo, Dag Ivar Skåre og Ole Bjørn Evja, mens Trine Flakk erstattes av Thale Sundtjønn. Styremedlemmene Hilde Høygilt, Hege Posti og Kristina Grødum Fidjeland var ikke tilstede.

STYRET: Oddvar Glidje (stående) tok gjenvalg som leder. Med seg i styret vil han fortsatt ha Bjørn Joar Esperås (f.v.), Frantz Agerbo, Dag Ivar Skåre og Ole Bjørn Evja, mens Trine Flakk erstattes av Thale Sundtjønn. Styremedlemmene Hilde Høygilt, Hege Posti og Kristina Grødum Fidjeland var ikke tilstede.

KULTUR. Oddvar Glidje tok gjenvalg som leder, og ellers var det meste bare velstand under årsmøtet i Birkenes IL.

Laget passerte 1000 medlemmer i 2010. Siden har medlemstallet steget jevnt og trutt, slik at medlemskartoteket talte 1304 sjeler ved inngangen til 2015. Drøyt 30 av dem møtte opp til årsmøtet i hovedlaget mandag kveld. Det var litt flere enn styret hadde regnet med, så ekstra stoler og bord måtte hentes fram før leder Oddvar Glidje kunne sette klubba i bordet og erklære årsmøtet for satt. Formalitetene ble banket igjennom i rekordfart, men da han kom til årsmeldinga senket lederen tempoet, etter råd fra kona!

Mye dugnad

Årsmeldinga forteller at det også i 2014 er lagt ned et betydelig antall dugnadstimer – mellom 25.000 og 30.000 er anslaget – i Birkenes’ desidert største frivillige lag. Mange av timene er gått med til å holde Birkenesparken i god og presentabel stand. Blant annet er ballbingen sør for Idrettshuset renovert, den eldste garasjen er rengjort og malt, redskapsbua og det lange gjerdet i «skiskytterhola» er malt, lysløypa er ryddet, stolper og lys byttet ut, baksiden på Idrettshuset har også fått en ansiktsløftning. I tillegg har ildsjeler fra idrettslaget ryddet bredere trasé for Tveide-løypa og lagt ut hunved på Fjellskårmyra. Til våren skal hunen dekkes med duk og grus, slik at det trengs mindre snø for å kjøre gode løyper i den populære turtraseen.

Tennisbanen og leikeparken

Andre vedlikeholdsmessige løft som står på planen for inneværende år er renovering av tennisbanen og leikeparken i Birkenesparken, kostnadsberegnet til henholdsvis 150.000 og 100.000 kroner. Østfløyen på Idrettshuset skal males, og det skal legges ny asfalt foran inngangspartiet, slik at besøkende i regnvær slipper å vasse for å komme inn. Kiosken ved porten inn til parken er råtten og må enten rives eller renoveres. Anbefalingen fra banemester Dagfinn Birkenes lyder «Riv den gamle kiosken, og kjøp heller en mobil kioskvogn til 75.000, den kan brukes hvor som helst.» En anbefaling styret tar med seg videre.

Mest til vedlikehold

Med drøyt 426.000 utgjør også vedlikehold av bygg og anlegg den største utgiftsposten på BIL-regnskapet for 2014. På inntektssida konkurrerer sponsorinntekter og kommunalt tilskudd om førsteplassen med henholdsvis 377.500 og 345.000 kroner. Summa summarum kunne kasserer Frantz Agerbo notere et overskudd på 31.000 av en omsetning på drøye 1,8 millioner i fjor. Det inkluderte 200.000 kroner til avsetting på fond. Lagets egenkapital er nå på 1.931.109 kroner. Holder budsjettet for 2015, vil egenkapitalen nærme seg 2,2 millioner. Det er omtrent samme sum som vil gå med når dekket på den store kunstgressbanen må skiftes om ikke så altfor lenge, påpekte kassereren.

Hva med grusbanen?

Et annet spørsmål styret ønsket innspill fra årsmøtet på var hva som bør skje med grusbanen når FUS-barnehagen flytter til Stoppedalsmyra og utleiebrakkene forsvinner. Forslag om å bygge et mindre garderobebygg for bruk ved større arrangementer eller asfaltere og merke opp parkeringsplasser ble debattert. Kulturleder Wenche Flaa Eieland minnet om at kapasiteten i Birkeneshallen er helt sprengt og at byggingen av en ny idrettshall på Birkeland vil tvinge seg fram i løpet av noen år.

-Kan det være noe kommunen og idrettslaget kan samarbeide om, spurte hun.

Ingen vedtak ble fattet i de nevnte sakene. Det ble det derimot ved valget, der hele hovedstyret, så nær som ett styremedlem, tok gjenvalg. Etter avstemning ble det Thale Sundtjønn som kunne overta sekretærjobben etter Trine Flakk.

Fat og gullmedalje

Årsmøtet er også anledningen for å dele ut hedersbevisninger. Denne gangen kunne Tor Edvin Dahle og Audun Rislå reise hjem med henholdsvis idrettslagets fat og gullmedalje med diplom. Maskinentreprenør Dahle for stor velvilje og utstrakt dugnadsvirksomhet med egen maskinpark ved større vedlikeholds- og anleggsarbeider. Rislå for mange års innsats som trener, leder og oppmann i fotballgruppa.